NL
.
Stad Ieper vertrappelt democratisch basisrecht en verbiedt vreedzame anti-racismeactie
Stad Ieper vertrappelt democratisch basisrecht en verbiedt vreedzame anti-racismeactie
De Stad Ieper verbiedt onze actie op basis van drogredenen, en schendt ons recht op protest!
Na eerdere ogenschijnlijke goedkeuring via het digitale evenementenloket van de Stad leper, kregen we gisteren bericht van het college van burgemeester en schepenen dat men had beslist om onze demonstratie 'niet toe te staan'.
"Het kan volgens ons niet de bedoeling zijn om tijdens een kinderfeest, waarbij het gaat om amusement, dergelijke acties te voeren", schrijft de dienst evenementen van de gemeente.
Daarnaast verwijt men ons 'geen informatie' te hebben gegeven over de inhoud van de actie, en zouden we de indieningstermijn van 4 weken hebben moeten respecteren. De politie geeft dan weer aan dat het niet mogelijk zou zijn om de openbare veiligheid te garanderen.
Deze verwijten zijn onterecht, en vormen een grove schending van ons recht op protest.
Vreedzaam demonstreren is een grondrecht, en wordt gewaarborgd door internationale mensenrechtenverdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (art. 11) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (art. 21).
Het protest bij de intocht van Sint-Maarten in leper aanstaande vrijdag zal dus hoe dan ook doorgaan.
Het is de taak van de gemeente en politie om zowel het recht op protest als de openbare veiligheid te garanderen. Veel andere gemeentes zijn Ieper daarin voorgegaan.
Bovendien stellen we ons de vraag: voor wie wil de Stad Ieper wél de veiligheid garanderen, en voor wie niet? Een feest waar racisme gevierd wordt, is namelijk per definitie onveilig voor zwarte mensen en mensen van kleur.
We geven de hoop niet op, en blijven uitkijken naar een constructieve dialoog.
Want leper kan het.
Wil je je alsnog aansluiten bij het protest? Meld je aan via het formulier bit.ly/belgiëkanhet
of stuur ons een berichtje voor meer info en richtlijnen wat betreft veiligheidsmaatregelen.
Terug