NL
.
Westerse ontwikkelingshulp helpt Afrika niet
Westerse ontwikkelingshulp helpt Afrika niet
Afrika wordt door het Westen voortdurend afgeschilderd als corrupt. Denk maar aan de media, politiekers, "Transparancy International", etc. Maar wat wordt achtergehouden en gemist is dat veel van die corruptie mogelijk wordt gemaakt - zo niet actief wordt aangemoedigd - door het Westen. In feite is het de Westerse hebzucht naar de grondstoffen van Afrika die hier vaak de drijvende factor is.

Dit punt wordt duidelijk gemaakt in een filmpje van - misschien verrassend - een Amerikaanse investeerder die in Afrika werkt. Brad Rohrs merkt op dat zogenaamde ontwikkelingshulp voor Afrika vaak niets meer is dan een manier om smeergeld voor ambtenaren te verhullen. Het is duidelijk dat het storten van grote sommen contant geld op hun bankrekeningen de anti-witwas beveiligingssystemen activeert, maar als je het smeergeld voordoet als een beetje liefdadigheid, is het allemaal eenvoudiger.

Dus de volgende keer dat je over Afrikaanse corruptie hoort, denk er dan ook aan hoe het Westen op een bedrieglijke manier gunstige grondstofcontracten binnenrijft!
Terug