NL
.
Gebed is geen oplossing voor Afrika
Gebed is geen oplossing voor Afrika
Er wordt wel eens gezegd dat religie het opium van de massa is. Dat het mensen zonder rechten loskoppelt van het hier en nu en hun betrokkenheid bij revolutionaire politiek vermindert. Deze vorm van religie is door het West,en Afrika opgedronen, waarbij het verhaal werd gepropageerd dat Afrikanen in het hiernamaals zullen genieten van een land dat vloeit van melk en honing.

Sinds missionarissen voor het eerst voet aan wal zetten in Afrika, is het continent opgeschrikt door een explosie van religieuze figuren die beweren de oplossing te zijn voor de talloze problemen waar de mensen op het continent mee te maken hebben. Of het nu gaat om slechte economische prestaties, conflicten of werkloosheid, zij beweren het antwoord te hebben. In werkelijkheid hebben kolonisatoren religie gebruikt om de Afrikanen te pacificeren. De massa's is verteld dat ze zich niet moeten richten op onrechtvaardigheden, ondanks de doctrines van alle grote Abrahamitische religies die hun volgelingen oproepen om te strijden tegen wandaden en uitbuiting in dit leven.

De pan-Afrikaanse geleerde professor Patrick Loch Otieno Lumumba zegt echter dat de problemen van Afrika niet kunnen worden weggebeden, maar alleen kunnen worden opgelost als de Afrikanen besluiten hun lot in eigen handen te nemen. Lumumba trok gelijkenissen met de Sahel, waar volksbewegingen een beslissende rol hebben gespeeld in het wegsturen van door het Westen gecontroleerde regeringen die er niet in zijn geslaagd de zorgen van de mensen weg te nemen, waaronder de zorgen over de exploitatie van hun bodemrijkdommen door externe actoren.
Terug