NL
.
Stichting Sint & Pietengilde uitgeschreven uit Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
Bron: KOZP
Stichting Sint & Pietengilde uitgeschreven uit Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
Dit is de eerste keer dat immaterieel erfgoed op basis van niet voldoen aan de ethische uitgangspunten uitgeschreven wordt.

Uit de periodieke evaluaties in met Stichting Sint & Pietengilde bleek dat er onvoldoende oog voor was dat de figuur van Zwarte Piet door grote groepen mensen als kwetsend wordt ervaren. Ook al is dat niet de intentie, het is wel het gevolg.
Uit de evaluatie blijkt dat de Stichting hier onvoldoende rekening mee houdt en er geen borgingsacties op uitvoert. Dat is niet in lijn met de ethische uitgangspunten van het UNESCO Verdrag. Daarover heeft het Kenniscentrum meermalen met Stichting Sint & Pietengilde gesproken, en hen gevraagd hier in de evaluatie aandacht aan te besteden. Helaas is er onvoldoende met de feedback gedaan. De Toetsingscommissie adviseerde het Kenniscentrum daarom om het Sinterklaasfeest, zoals geborgd door het Sint & Pietengilde, uit te schrijven uit zowel het Netwerk als de Inventaris. Het Kenniscentrum neemt dat advies over.
Terug