NL
.
Kijk eens anders naar Koning Brunswijk
Kijk eens anders naar Koning Brunswijk
Toen Europeanen Afrikanen gingen verhandelen, ontwrichtten zij koningshuizen in Afrika. Vorsten, vorstinnen en hun kinderen -prinsen en prinsessen dus- werden als goedkoop vee, samen met alledaagse burgers verkocht aan de hoogste bieder en als slaven gehouden in slavenkampen in de landen die de Europeanen zich in hun allesverzengende expansiedrang toegeëigend hadden.

Menig Afrikaan vluchtte weg van de slavenkampen, omdat zij, in tegenstelling tot de Europeanen, wisten dat zij niemands eigendom hoorden te zijn. Zij verkozen een leven vol vrijheid in de mysterieuze, donkere, angstaanjagende bossen van Suriname boven een leven in ketens.

Stel je de moed van de eerste Marrons eens voor. Ze wisten niet waar ze naartoe vluchtten, maar ze trotseerden de gevaren van de bossen, overleefden en overwonnen het onbekende, verraderlijke gebied en vestigden zich in het achterland van Suriname, op plekken waar de kolonisator niet durfde te komen. Andere mensen vestigden zich er ook en zo werden het nederzettingen.

En die verdedigden zij met hand en tand, en man (en vrouw) en macht, wanneer de kolonisator hen aanviel. Er zijn tal van verhalen van veldslagen, oorlogen tegen de legers van de kolonisator, waar de Marrons als overwinnaar uit kwamen.

Dat is hoe nieuwe koninkrijken ontstaan.

Ik vroeg aan Google hoe de eerste koninkrijken zijn gesticht en het antwoord was simpel:

"Toen ze begonnen met landbouw, wilden mensen zich ergens te vestigen. Daar moesten zij zich beschermen tegen wilde dieren en andere mensen. Ze vormden legers en wezen leiders aan om de legers te leiden.

De eerste koning werd koning omdat hij heerste over land waar zijn stam al over regeerde, door nieuwe landen te veroveren en zichzelf tot koning uit te roepen, of door het politieke systeem van een natie te veranderen om zichzelf de eerste koning te maken."

Dat is niet mijn uitleg, maar die ik vond via Google.

Dat maakt de leiders van de Marrons eigenlijk dus koningen. Ze overwonnen een stuk land, regeerden over de mensen op het land, boden hen bescherming en verdedigden het land met een leger om hen heen.

Nu zijn we vastgeroest aan de titels kapten en basja. Leuk hoor, maar weet je dat de eerste kapten en basja uniformen met de mooie koperen epauletten letterlijk rechtstreekse afdankertjes waren van Hollandse officiers die in Suriname dienden? Leuke titels, maar overblijfsels die eigenlijk net zo weinig betekenen als de belangrijk ogende kledij waarmee ze de leiders zoet hielden, terwijl die volgens het Europese systeem eigenlijk als koning, baron of al dat soort geweldige titels bejegend zouden moeten worden. Het waren immers mensen die Europese legers hadden verslagen in strijd om mensen en land dat zij zich eerst hadden toegeëigend ... zoals Europeanen dat ook deden.

Ik stam af van Broos, die kapten genoemd wordt, maar ik noem hem Koning. Want hij heerste over zijn land, beschermde de mensen die bij hem hoorden, versloeg legers die op hem werden afgestuurd en overleefde de strijd om verzocht te worden om naar Paramaribo af te reizen om een vredesovereenkomst te tekenen met de machthebber die hij keer op keer had verslagen.

Dat deden meerdere Marronleiders trouwens ...

    Het waren allemaal koningen! En koninginnen!

En uhm, terwijl ik eigenlijk een pesthekel heb aan de notie van een monarchie, dit nog: Eigenlijk hoor je mij, als afstammeling van Broos, dus aan te spreken met Prins .

Maar dat is een andere kwestie.
koning brunswijk

Dit gaat om koning Brunswijk. Ik ben geenszins fan van hem en zijn desastreuze pseudopolitiek. En ja, dit, op deze manier is een aanfluiting; het lijkt een hilarische mop.

Maar Brunswijk heeft wel een setje precedenten geschapen, waar je niet omheen kan. Een Marron (vice) President in Suriname? Wie had dat gedacht?

En hij heeft gedaan wat de Afro-Surinamer heel lang geleden al had moeten doen: het koningschap dat ons ontnomen en ontzegd is, terugpakken. Hij liet de Eurocentrische limieten schieten die Zwarte mensen 150/160 jaar na de afschaffing van de slavernij nog in ketens houden. We zijn meer dan de boxes waar we de afgelopen paar eeuwen in geplaatst zijn.

    We zijn nog steeds koningen!

    En koninginnen!

Laat je niet tegenhouden door de bliksemafleiders die nu worden geroepen door mensen die bang zijn omdat ze deze ontwikkeling van Zwart koningschap snappen.

Zoals:

Brunswijk is niet de juiste persoon ervoor? Tja, ben jij erop gekomen? Jij zag het vroeger toch ook niet als mogelijk dat een Marron VP werd?

Je vindt hem niet welbespraakt? Dom? Wel, wat zegt het over jou, dat hij dit allemaal wel doet en jij niet?

De andere bevolkingsgroepen gaan ook hun eigen koningen benoemen? Dan wat? Iedereen focust op zichzelf, eigen mensen en eigen vooruitgang; laat je niet door hen wijsmaken dat jij dan niet op jezelf, je eigen en eigen vooruitgang mag focussen.

Werk liever aan wat volgt. Aan wie de volgende beterbespraakte VP wordt, wie de betere koning van de AfroSurinamer wordt.

Laat Brunswijks koningschap de berg zijn waar we met zijn allen op kunnen staan.

Ja, dat zegt mijn WhatsApp ID: "The top of one mountain is the bottom of the next one I conquer."
Terug