NL
.
Raciaal stockholmsyndroom
Dit paradoxale gedrag houdt in dat iemand zich destructief opstelt ten op zichtte van de etnisch gestigmatiseerde groep waartoe deze behoort en in de plaats daarvan de belangen en het comfort van de etnisch dominante (en onderdrukkende) groep behartigt. In hoofdzaak is de drijfveer zelfbehoud en persoonlijk gewin.

Kanye
Wanneer Kanye West de racistische Trump bejubelt en zegt dat de transatlantische slavernij een keuze was voor de zwarte slachtoffers in plaats van een gruweldaad wekt dat niet alleen verontwaardiging maar ook verbazing op omdat West's voorouders zelf tot slaaf gemaakten waren. Dit soort van sell-out- en collaboratiegedrag is helaas wel vaker zichtbaar en is helemaal niet nieuw. Andere voorbeelden zijn de Nederlandse "komiek" Steven Brunswijk (afro-Surinaamse migratieachtergrond) alias "brabonxxxr" die afrobie tot broodwinning heeft gemaakt en de Belgische Laurent Mutambayi (Congolese migratieachtergrond), "adiviseur" van Theo Francken en Bart De Wever en een blinde vlek heeft voor Francken's racistische retoriek. Ietwat verderweg zijn er onder meer Stéphane Durbec en Huguette Fatna die lid zijn van het extreem-rechtse Franse Front National, Toni Iwobi die lid is van het extreem-rechtse Italiaanse Lega Nord en Achille Demagbo lid van het extreem-rechtse Duitse AfD.

Tenzij men blind is voor racisme of men het stiekem anders definieert is het moeilijk om dit soort van gedrag te plaatsen. Het laatste wat je zou verwachten is dat iemand aansluiting wenst bij een groep die niet het beste met hen voor heeft. Dit gedrag komt uiteraard niet enkel voor bij zwarte mensen en de rode draad hier is marginalisering. Tijdens WO2 had je bijvoorbeeld joden die voor de nazi's werkten. Of het nu was om andere joden zonder merkteken te spotten zodat ze konden gearresteerd en gedeporteerd worden naar een uitroeiingskamp of om de "orde te bewaren" in joodse ghetto's.

Stockholmsyndroom
Het stockholmsyndroom kreeg haar naam in de jaren 70 toen bleek dat na een gijzeling sommige gijzelaars een psychologische band bleken opgebouwd te hebben met hun gijzelnemers. Nadat de gijzelingsactie was afgelopen en de gijzelnemers voor de rechter moesten verschijnen verdedigden een aantal gijzelaars hun belagers en weigerden ze tegen hen te getuigen. Er was dus een band ontstaan tussen belager en belaagde.

Dit paradoxale gedrag is in feite een overlevingsstrategie bij een relatie van onderdrukking. Het slachtoffer bouwt een sentimentele band op met de belager met als doel zich veilig te stellen. Omdat bij het slachtoffer de vrees bestaat dat hij ontmaskerd zal worden begint deze uiteindelijk te geloven in de authenticiteit van dit sentiment. Het Hostage Barricade Database System van de Amerikaanse FBI toont aan dat bij een gijzeling ongeveer 8 procent van de slachtoffers een vorm van stockholmsyndroom vertoont.

Andere situaties en gedragingen die gelijkenissen vertonen met de gijzeling zijn waar te nemen bij slachtoffers van ontvoering, seksueel misbruik, mensenhandel, incest, krijgsgevangenschap, sektes, terreur, politieke onderdrukking en discriminatie.

Alledaags racisme en microagressies
Dat er in zowel de Nederlandse als Belgische maatschappij veel groepen gemarginaliseerd worden kan slechts ontkend worden door diegene die het niet willen zien. Evenmin kan ontkend worden dat de noord-Afrikaanse, Sinti en Afrikaanse gemeenschappen zowat het hardst worden getroffen door allerlei geïnstitutionaliseerde uitsluitingsmechanismen. Studies omtrent de zoektocht naar werk, een woonst of het onderwijs leveren hiervoor keer op keer het bewijs.

Vanaf het ogenblik dat een kind zelfbewustzijn ontwikkelt maar nog te jong is om te beseffen wat er gaande is krijgt het te maken met racisme. Van kindsaf krijgen mensen met een Afrikaanse migratieachtergrond te maken met verbale aggressie en pesterijen als "ga terug naar je land" en racistische moppen over apen, uitwerpselen en andere dingen die te gek zijn voor woorden. Naast het verbale zijn is er nog de fysieke aggressie en pesterijen. Minstens even ingrijpend zijn er de institutionele onderdrukkingsmechanismen waarbij zwarte mensen "hun plaats" wordt toegewezen. De onderdanige knecht Zwarte Piet met allerhandse stigmatiserende stereotype Afrikaanse kenmerken (onbezonnen, kinderlijk, speels) ten dienste van een witte wijze man Sinterklaas ditmaal met allerhande verheven stereotype eurocentrische kenmerken (groot, ernstig, leiderschap). Het golemeffect in het onderwijs opgevolgd door disproportioeneel misplaatste nadelige schooladviezen alsook wetenschappelijk racisme dat nog steeds aanwezig is in de leerstof. De subtiele boodschappen die met de nodige regelmaat van de klok terugkeren in de krant, op de Radio, op TV, op het internet. Steevast wordt de associaties gelegd met oorlog, armoede, honger, AIDS, corruptie, onbeholpenheid, ... kortom miserie. Als er dan al iets positiefs gebeurt in relatie tot Afrika gaat het haast uitsluitend over trivialiteiten of is het vooral met dank aan "witte redders".

Deze openlijke en verscholen onderukkingsmechanismen bouwen een archief op in de psyche die witte mensen niet alleen bevoordelen in het dagelijks leven maar tegelijk zwarte mensen benadelen.

Raciaal stockholmsyndroom
Zoals het stockholmsyndroom manifesteert het raciaal stockholmsyndroom zich slechts bij een minderheid. Dit paradoxale fenomeen ontwikkelt zich wanneer het slachtoffer een positieve houding ontwikkelt naar zijn onderdrukker toe. Wanneer de persoon in een zwakke hulpeloze en onderdanige positie wordt geduwd (via discriminatie en alledaags racisme) en "de onderdrukker" tekenen van genade of welwillendheid vertoont ('ja, maar gij zijt één van de goeien ') gaat de persoon in de menselijkheid van de onderdrukker gaan geloven. Wanneer de persoon dan ook nog eens gelooft dat onderdrukker en slachtoffer op bepaalde hoogte dezelfde waardes hanteren ontstaat een vorm van vereenzelviging waarbij de belangen en het comfort van de dominante "onderdrukkende" etnisische groep boven die van de gestigmatiseerde eigen etnische groep geplaatst worden.

Factoren die hierbij meespelen zijn onder meer:
 • Assimilatie. Hierbij ontstaat in hoofde van de persoon niet zelden de nijging om te bewijzen hoe geassimileerd die wel is. Veelal via de taal (dialect) of voorkomen maar ook door het neerhalen van andere gemarginaliseerde groepen.
 • Belonen en bestraffen. Een aantal instituten belonen "wenselijk" gedrag en bestraffen "ongewenst" gedrag. Jerry Afrye bijvoorbeeld wordt afgestraft en de broodwinning ontnomen. "Sellouts" daarentegen worden beloond met extra inkomen en krijgen een prominent podium aangeboden.

Voorbeelden van raciaal stockholmsyndroom
Steven Brunswijk
Brunswijk die zichzelf graag Brabonxxxr laat noemen is een afro-Surinaamse Nederlander die geboren werd in Paramaribo en op kleuterleeftijd naar Nederland kwam. Brunswijk raakte bekend door zijn ondoordachte platsvloersheid en oppervlakkigeheid en laat geen moment onbenut om de racistische onderbuik van Nederland te vertegenwoordigen en bekoren.

Om de "denk"-wijze van Brunswijk te kennen moeten we kijken naar zijn antwoord op een vraag over transgenders: "Ik erger me eraan, omdat heel Nederland zich eraan ergert en die ergernis van heel Nederland neem ik maar op mij. Ik draag het op me en spui het eruit." Brunswijk identificeert zich met andere woorden met een onverdraagzaam segment van Nederland (voor hem is dit heel Nederland) en tracht in de gunst te blijven door de ingebeelde belangen en gevoelens van deze groep te behartigen.

Als een buikspreekpop van datzelfde xenofobe segment doet Brunswijk om de haverklap dan ook tenenkrommende uitspraken:
 • "Bepaalde dingen die ik zeg zijn extreem en erg rechts. Dat hoort gewoon bij wie ik ben. Ik vind dat Surinamers, Somaliërs, Turken en Marokkanen teveel blijven hangen in hun eigen wereld. Dat botst in de Nederlandse samenleving. Ik heb zoiets van: je blijft hier wonen of je gaat terug.".
 • Personen met een migratieachtergrond moeten volgens Brunswijk 'gewoon normaal doen en werken' en hij eist zo veel mogelijk assimilatie.
 • Tijdens het programma De Slimste Mens kreeg Brunswijk de vraag: 'Hoe wordt de kleur van gras genoemd?' Zijn antwoord: 'Negers moeten zich niet zo aanstellen. Wij worden niet gediscrimineerd. Wij moeten dankbaar zijn."
 • Brunswijk zegt zo moe te worden van het anti-racismedebat: "Als je niks anders kunt dan zeiken over hoe slecht je 't hebt en hoe je wordt gediscrimineerd, dan moet ge aan 't werk gaan en oe bakkus houwe."
 • Over Sylvana Simons die doodsbedreigingen kreeg en tot bij haar thuis belaagd wordt: "De racistische reacties gewoon niet lezen, hoppakee. Jankerd! Miepers noemen we jou in Brabant.", "je loopt nu alleen maar over dingen te janken. De Zwarte Pieten-discussie weten we nou wel, dat vind ik jankerig.".
 • Brunswijk tegen Omroep Brabant: "Als er mensen zouden moeten klagen over rascisme, zouden het blanken moeten zijn."

Laurent Mutambayi

Laurent Mutambayi is een N-VA-medewerker van de racistische staatssecretaris Theo Francken voor vluchtelingenbeleid. Mutambayi heeft een Congolese migratieachtergrond en wordt af en toe gesommeerd door Francken om naast hem te poseren tijdens foto-ops waar journalisten talrijk zijn met de bedoeling het door racisme getekend beeld van Francken op te smukken en kritiek op zijn racistische retoriek af te zwakken.

Een grabbel uit Francken's schaamlijst die Mutambayi schijnbaar onbewogen laat:
 • 2011: "Wat is de meerwaarde hier (in België) van de Marokkaanse, Congolese en Algerijnse diaspora?"
 • In oktober 2014 nemen N-VA'ers Theo Francken en Ben Weyts deel aan het besloten verjaardagsfeestje van nazi-collaborateur Bob Maes. Deze was tijdens WOII lid van de nazi Jeugd Vlaanderen, moest na de oorlog een tijdje naar de gevangenis en richtte vervolgens het extreem-rechtse VMO op dat later werd verboden en ontbonden.
 • Francken begin 2016 tegen zijn Griekse ambtsgenoot op een informele Europese ministerraad van ministers van migratie: "drijf (boot)vluchtelingen terug in zee, het kan me niet schelen dat ze verdrinken"
 • In september 2016 like'd Theo Francken fier een filmpje met hemzelf in de hoofdrol waar een Cola Zero reclame werd herwerkt tot een filmpje waarin hij een zuignap aanbrengt op het hoofd van een Afrikaan die vervolgens weggecatapulteerd wordt gevolgd door de woorden: "Zero Tolerance".
 • In februari 2017 krijgt Francken zijn zin en wordt in de kamer een wet gestemd die buitenlanders die de Belgische nationaliteit niet (meer) hebben maar die hier geboren en getogen zijn het land kunnen worden uitgezet indien er een vermoeden is dat ze een gevaar kunnen vormen
 • In maart 2017 stuurt Francken een tweet de wereld in waarin hij Artsen Zonder Grenzen, die veelal Afrikaanse bootvluchtelingen in de Middellandse Zee van de verdrinkingsdood redt, mensensmokkelaars noemt
 • In september 2017 stuurt Francken een zoveelste opruiende tweet de wereld in over opgepakte vluchtelingen in Brussel, het merendeel Afrikaanse vluchtelingen. Francken sluit zijn tweet af met de hashtag "opkuisen".
Terug