NL
.
Haatpiramide

De haatpiramide is een visuele weergave van haat op basis van vooroordelen. Deze werd ontwikkeld door het joodse Anti-Defamation League (vrij vertaald als Anti-Laster Liga) dat onderzocht hoe onder meer de Holocaust is kunnen gebeuren. Ze geeft een visueel beeld van hoe kiemen van haat, eens geplant, snel kunnen groeien van vooroordelen naar door haat gedreven geweld.

Niveau 1: Door vooroordelen gedreven gedragingen
De basislaag van de piramide beschrijft door vooroordelen gedreven gedragingen die we elke dag horen en zien in scholen, werkplekken, groepen en zelfs aan de eettafel. Deze omvatten dingen als taalgebruik van uitsluiting, stereotypering, microagressies of stigmatiserende opmerkingen. Iemand kan deze beschouwen als gedragingen die "niet veel voorstellen" of niet noodzakelijk iemand kwaad doen. Maar vooroordelen die beginnen bij een simpel stereotype van een groep kunnen, indien hiertegen niets wordt ondernomen, makkelijk uitgroeien tot breedgedragen gevoelens over een groep. Deze gedragingen dienen als de basis van de piramide die meer extreme vormen van haat ondersteunt.

Niveau 2: Door vooroordelen gedreven daden

Gebaseerd op door vooroordelen gedreven gedragingen onstaan er gevoelens van vooringenomenheid over een groep die kunnen leiden naar pesten, zondebok toewijzen, schofferende grappen,  laster en  uitschelden. Door vooroordelen gedreven gedragingen veranderen het "al die mensen zijn lui en dom" naar daden die "ik vertrouw die mensen niet" / "ik moet die mensen niet".

Niveau 3: Discriminatie
Eens door vooroordelen gedreven gedragingen en daden ingang hebben gevonden kan discriminatie volgen. Discriminatie verandert de door vooroordelen gedreven gedrag "ik moet die mensen niet" in daden van uitsluiting "ik stel deze mensen niet werk" of "ik laat deze mensen niet in mijn buurt wonen". Eens haat is opgeschoten naar het derde niveau van de piramide is de stap snel gezet naar geweld.

Niveau 4: Door vooroordelen gedreven geweld
Wanneer er niet wordt ingegrepen bij discriminatie kan geweld tegen de gemarginaliseerde groep volgen met onder meer vandalisme, bedreigingen, aanvallen, brandstichting, terrorisering en moord.

Niveau 5: Genocide
Het topniveau van de piramide is genocide, de daad of intentie om opzettelijk en systematisch een bevolkingsgroep deels of volledig uit te roeien. Dit omvat onder meer systematische uitzettingen van hele gemeenschappen, belemmeren van geboortes onder meer door sterilisatie en massamoord. Tijdens de kolonisatieperiode werden hele bevolkingsgroepen deels of volledig uitgeroeid in Afrika en andere gekoloniseerde continenten. In het door België gekoloniseerde Congo vonden tussen 1885 en 1908 naar schatting 13 miljoen Congolezen de dood. Ook in andere gekoloniseerde gebieden vonden genocides en massaslachtingen plaats maar de meeste tellingen werden het slachtoffer van 'victors truth'. De uitgevoerde massaslachtingen en genocides werden geminimaliseerd of gingen volledig de doofpot in.
Terug