NL
.
Nieuwsoverzicht
Teken ook: 'Mijn kleur zegt niets over mijn Nederlanderschap!'
2021-09-27
In de rechtszaak tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over wie wordt gezien als Nederlander. Als je niet wit bent, mag je uit de rij worden gehaald als mogelijke niet-Nederlander, als een potentiële vreemdeling of als een crimineel.
In het superdiverse Nederland anno 2021 is huidskleur nu juist géén aanwijzing...
Etnisch profileren: we hoeven het niet te accepteren
2021-09-26
Etnisch profileren is dehumaniserend en ondermijnt fundamentele rechten van mensen. Elke democraat moet zich met hand en tand ertegen verzetten.

Deze week sprak de rechter zich uit over de zaak van o.a. Mpanzu Bamenga en Controle Alt Delete over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. De rechter oordeelde dat etniciteit onderdeel moet kunnen zijn van de risicoprofielen en selectiebeslissingen...
Rechter koppelt formeel Nederlanderschap aan witheid
2021-09-24
Met deze uitspraak giet de rechtbank Nederlanderschap en witheid in beton. Dat wisten een heleboel Nederlanders-op-het-randje natuurlijk al langer, maar nu is er een gerechtelijke uitspraak. Het idee dat er van discriminatie slechts sprake kan zijn als er louter is geselecteerd op raciale kenmerken, getuigt van een bijzondere wereldvreemdheid bij onze grensautoriteiten en ook bij de rechterlijke macht....
Etnisch geprofileerd door de marechaussee: 'Je kookt vanbinnen'
2021-09-23
Etnisch profileren is niet alleen discriminatie. Het is ook schadelijk en niet effectief. Het is stigmatiserend en tast het vertrouwen in de overheid aan. Bovendien, als je een bepaalde groep mensen vaker controleert, zullen er relatief meer mensen uit die groep aangehouden worden. Er ontstaat dan ten onrechte het idee dat die mensen crimineler zijn en (nog) vaker gecontroleerd moeten worden....
Marechaussee mag etnisch profileren van de Haagse rechter
2021-09-22
Vandaag heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over wie wordt gezien als Nederlander. Als je niet wit bent, mag je uit de rij worden gehaald als niet-Nederlander, als een potentiële vreemdeling. De rechtbank heeft namelijk geoordeeld dat de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles mensen mede vanwege hun huidskleur mag controleren, ook als enkel dit het beslissende criterium is. Wij schrikken...
Diversiteit en representatie in het leerkrachtenkorps
2021-09-20
Vlaanderen is nog al te vaak gebaseerd op het referentiekader van de witte middenklasse, waar er weinig tot bijna geen plaats is voor het referentiekader van jongeren van kleur. Leerkrachten zijn daarom geneigd om een heel stereotype beeldvorming te hebben rond deze jongeren, waardoor er regelmatig ondoordachte studieadviezen gegeven worden. Doorheen het secundair onderwijs uit zich dit in het watervalsysteem...
Diversiteit een uitdaging noemen, toont aan hoezeer er nog altijd met een witte bril naar het onderwerp wordt gekeken
2021-09-19
Diversiteit een uitdaging noemen, toont aan hoezeer er nog altijd met een witte bril naar het onderwerp wordt gekeken, schrijft columniste Naima Charkaoui. 'Dat heel wat jongeren hun talenten niet kunnen ontplooien komt niet zozeer door "hun" diversiteit, maar wel door de onaangepastheid van ons onderwijs en andere maatschappelijke instituties.'

Telkens ik diversiteit zie opduiken...
Als persoon van kleur voel ik me niet geschoffeerd: ik bén geschoffeerd
2021-09-17
Het PISA onderzoek, uitgevoerd op initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie, staaft de discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, land van herkomst of etnische origine op de arbeidsmarkt. Kortom: het zijn feiten die onherroepelijk zijn. En voor wie de cijfers ontoereikend zijn, brengen personen van kleur dit tot leven via getuigenissen, panelgesprekken,...
Bigi Bon afro-centrische school
2021-09-09
Een school waar er daadwerkelijk aandacht wordt besteed aan de identiteit van kinderen van Afrikaanse afkomst. Een school waar zij naast alle vakinhoudelijke kennis, ook holistisch leren nadenken over hun verleden om zodoende bewust mee te kunnen praten over hun toekomst; een school waar niet alleen eurocentrische geschiedschrijving de hoofdtoon voert en waar zij ook leren over afro-centrische religie,...
België medeplichtig aan moord op eerste democratische premier Burundi
2021-09-07
Rwagasore heeft nooit de internationale mythische faam verworven van een Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah of Patrice Lumumba. Hij deelt met hen echter een gegeven: de koloniale machten hebben alles gedaan wat ze konden om echte onafhankelijkheid van hun kolonies te verhinderen. Politieke moorden op democratische leiders waren slechts het puntje van de ijsberg van het verwoestende postkolonialisme....
Politici discrimineren reeds decennia cannabis- en andere illegale druggebruikers
2021-09-01
Een bestuurlijk motief om bepaalde drugs illegaal te maken, is dat de illegaliteit waarmee ze gepaard gaat, kan dienen om bepaalde sociale of etnische groepen die 'ongewenst' gedrag stellen in toom te houden. De politiek benut het drugsbeleid in feite als middel om andersdenkenden te criminaliseren. Toen na de slavernij verviel voerden de bestuurslui de War on Drugs in, wat in feite grotendeels...
Mensen met buitenlandse naam krijgen helft minder uitnodigingen om huis te bezoeken
2021-08-31
Een huurder met de naam Aboe krijgt bijna 20 procent minder antwoord op zijn kandidatuur dan Maarten. Ook heeft een kandidaat met een Vlaamse naam dubbel zoveel kans om uitgenodigd te worden voor een bezoek aan de woning dan iemand met een buitenlandse naam. Dat is niet enkel het geval in centrumsteden, zoals eerder onderzocht werd, maar ook op het platteland. ‘Achteraf is het gemakkelijk om...
Politievakbonden boos over waarnemers
2021-08-31
Burgers die willen meekijken met de politie of zij hun werk goed doen: hier zou niemand bezwaar tegen moet hebben. De politie heeft niets te verbergen. De Amsterdamse politie gaat binnenkort preventief fouilleren. De burgemeester van Amsterdam twijfelde vorig jaar nog over het nut van preventief fouilleren. Ze noemde de "effectiviteit gering, de negatieve gevolgen groot". Controle Alt Delete wees...
Niet migranten, maar politici veroorzaken het woningtekort
2021-08-31
Zo'n standpunt van de grootste politieke partij van het land (VVD), gebaseerd op onwaarheden, normaliseert xenofobie en racisme. Het is precies de verdeel-en-heerspolitiek uit de spotprent. Door doelbewust verdeeldheid te zaaien, hopen politici de aandacht af te leiden van het feit dat overheidsbeleid actief heeft bijgedragen aan het tekort aan betaalbare woningen.

Een goed voorbeeld...
Gerechtshof buigt zich over racistische appjes
2021-08-25
"De politie en het OM werken nauw samen bij opsporing en vervolging, daarom is het extra belangrijk dat het OM transparant is als het besluit om agenten niet te vervolgen. Dat wij het sepotbesluit pas op het laatste moment mochten ontvangen, bemoeilijkte ook ons verzoek bij het Hof. Wij moesten nu bezwaar maken tegen een beslissing die wij niet mochten inzien." De top van de Rotterdamse politie...
Sta ik rustig te pissen
2021-08-19
Ik ben niet die Zwarte man die dit soort gasten de ruimte zal geven, of mee zal grappen wanneer ze denken me op de zeik te nemen. Er zijn Zwarte mensen die dat toestaan, maar ik ben daar niet een van. Ik ben niet die Zwarte gast over wie je de rest van de avond met je vrienden dom zal kunnen lullen, omdat ik je de wind in je zeilen gaf.

Die wind haal ik er meteen uit! Genadeloos!
...
Terug