NL
.
Gouvernementeel betaalde niet-gouvernementele organisaties
Gouvernementeel betaalde niet-gouvernementele organisaties
Elk land zou door het buitenland gesponsorde politieke NGO's moeten verbannen. Dit zijn subversieve kankers in de samenleving. Indien (neo-)koloniale landen echt een oncontroleerbare drift hebben om NGO's op te zetten kunnen ze beter infrastructuurwerken uitvoeren, ziekenhuizen bouwen, scholen (geen schoolboeken!), waterzuiveringsinstallaties, autowegen, bruggen, enzovoort.
Terug