NL
.
Gelijkekansencentrum Unia waarschuwt: 'Voor sommigen bijna onmogelijk om betaalbare woning te huren'
Gelijkekansencentrum Unia waarschuwt: 'Voor sommigen bijna onmogelijk om betaalbare woning te huren'


Mensen met een lager inkomen of vervangingsinkomen met een niet-Belgische achtergrond of met een handicap, hebben het zeer moeilijk om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden op de huurmarkt. Dat zegt het gelijkekansencentrum Unia in zijn nieuwe jaarrapport. "Er is sprake van hardnekkige discriminatie in de woonsector."

Maart 2019. Wanneer een Brusselse man samen met zijn moeder een huurwoning gaat bezichtigen, komt hij van een kale reis thuis. De kandidatuur van zijn moeder, die een hoofddoek en traditionele klederdracht draagt, wordt niet weerhouden. Wanneer zijn zus (die geen hoofddoek draagt) op haar beurt het huis gaat bekijken, wordt haar kandidatuur wél weerhouden. De zaak eindigt uiteindelijk voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De rechter oordeelt dat het gaat om twee vormen van discriminatie, zowel op basis van vermogen als godsdienst.

Zulke discriminatie op de huurmarkt is nog steeds schering en inslag in ons land, stelt het gelijkekansencentrum Unia in zijn nieuwe jaarrapport. Vorig jaar sloot Unia specifiek daarover 320 dossiers af, of 13,1 procent méér dan in 2020.
Grondrecht

"Voor bepaalde groepen in onze samenleving is het quasi onmogelijk om een betaalbare woning of appartement te huren", zegt Els Keytsman, directeur van Unia. "Er is sprake van hardnekkige discriminatie in de woonsector, vooral op de private huurmarkt."

"Zeker mensen met een lager inkomen, of die moeten rondkomen met een vervanginkomen, hebben het zeer moeilijk. Maar we merken ook dat mensen met een migratieachtergrond, met een niet-Belgisch klinkende naam, met een hoofddoek of met een handicap ook zeer moeilijk een woning kunnen huren. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt ons aanvoelen. De mensen die tot bij ons raken, zijn maar het topje van de ijsberg."

"Wanneer een huiseigenaar discrimineert op basis van het vermogen (van een potentiële huurder, red.), is dat vaak omdat hij zeker wil zijn dat hij elke maand huur op z'n rekening krijgt. Dat is op zich begrijpelijk. Maar het mag niet volgens de wet als dat gebeurt omdat die huurder een leefloon ontvangt, terwijl hij op zich wel genoeg inkomsten heeft om de huur te betalen."

Toch gebeurt dat vaak. 4 op de 10 dossiers die Unia opent over discriminatie op de huurmarkt, gaan daarover. Nog volgens Unia weigeren sommige verhuurders zelfs iedereen met een vervangingsinkomen.
Naast mensen met een vervangingsinkomen hebben ook Belgen met een migratieachtergrond het vaak moeilijk om een betaalbare woning te vinden, zegt Unia.
Naast mensen met een vervangingsinkomen hebben ook Belgen met een migratieachtergrond het vaak moeilijk om een betaalbare woning te vinden, zegt Unia.

"Daarom werken we ook aan sensibilisering", gaat Keytsman verder. "We werken samen met het Vlaamse gewest en met steden die discriminatie in de huurmarkt willen aanpakken, bijvoorbeeld door praktijktesten. We vormen de ambtenaren die meldpunten moeten bemannen. En we gaan aan de slag met de actoren in de woonmarkt, bijvoorbeeld immokantoren of verhuurders. Als er dan nog steeds hardleersheid is, dan kunnen we als stok achter de deur nog altijd naar de rechter. Want een betaalbare woning is een grondrecht."
Coronamaatregelen

Unia opende vorig jaar in het totaal 2.379 nieuwe dossiers, of 8,7 procent méér dan in 2020. Dat gaat dan niet alleen over discriminatie in de huurmarkt maar over alle domeinen heen, van de arbeidsmarkt over justitie en politie tot de media. Unia ontving nog eens een veelvoud aan meldingen: 10.610, of 12 procent meer dan in 2020.
Coronacrisis

2021 was het tweede coronajaar, en ook dat blijkt uit de cijfers. Maar liefst een derde van alle meldingen die Unia vorig jaar ontving, had op een of andere manier daarmee te maken. Opvallend veel mensen voelden zich gediscrimineerd door de coronamaatregelen, en dan vooral het coronacertificaat en de vaccinatiecampagne.

En ook het aantal meldingen van politiegeweld zit in de lift: dat is gestegen met de helft in vergelijking met 2020. "Ook daar speelt wellicht een covid-effect", zegt Keytsman. "De politie moest in 2021 heel wat restrictieve maatregelen doen naleven, uiteraard in het belang van de volksgezondheid. Maar we zien ook wel een effect van de Black Lives Matter-beweging, die ervoor zorgt dat meer mensen de weg vinden naar Unia."

Dé vraag bij dit soort cijfers: wil een stijging zeggen dat er ook daadwerkelijk meer gediscrimineerd wordt, of eerder dat de weg naar Unia gemakkelijker gevonden wordt? Moeilijk te zeggen, aldus Keytsman. "Daar is wetenschappelijk onderzoek voor nodig."
Terug