NL
.
Politievakbonden boos over waarnemers
Politievakbonden boos over waarnemers
Preventief fouilleren van start
De Amsterdamse politie gaat binnenkort preventief fouilleren. De burgemeester van Amsterdam twijfelde vorig jaar nog over het nut van preventief fouilleren. Ze noemde de "effectiviteit gering, de negatieve gevolgen groot". Controle Alt Delete wees er herhaaldelijk op dat preventief fouilleren weinig oplevert. Aan de gemeenteraad legden wij uit dat ongeveer 2 van de controles wapens opleveren. De gemeenteraad van Amsterdam sprak zich herhaaldelijk uit tegen preventief fouilleren. Op 1 september 2021 begint de Amsterdamse politie met fouilleren.

Burgemeester passeert raad
In de zomer van 2021 besloot de burgemeester om preventief fouilleren toch toe te staan. Zij passeerde daarmee, onder druk van de politie, de wens van de gemeenteraad. Op verzoek van de gemeenteraad, als compromis, werd besloten om waarnemers toe te laten. Burgers en raadsleden mochten meekijken. Minister Grapperhaus ondersteunde het idee om waarnemers toe te laten.

Vakbonden boos
Toch zijn de vakbonden boos. De grote vakbonden ANPV, NPB, ACP en het kleinere Equipe hebben een stevige brief aan de burgemeester gestuurd. Ze vinden de aanwezige waarnemers een motie van wantrouwen richting de politie. De vakbonden schrijven zelfs: "Mocht dit besluit om over te gaan tot het aanstellen van bovengenoemde waarnemers stand houden, dan zullen wij deze zeker monitoren en sluiten wij nadere acties niet uit." Enkele dagen nadat zij deze brief via de media verspreiden, overlegden de vakbonden met de burgemeester.

Onze visie
De reactie van de vakbonden tart iedere verbeelding. De vakbonden, belangenbehartigers van de agenten, kondigen aan dat zij burgers gaan monitoren wanneer zij als waarnemer optreden bij politieacties. Een dreigement dat niet thuis hoort in een democratische rechtsstaat. Een rechtsstaat, bovendien, waarin de gemeenteraad onder druk van de politie aan de kant werd gezet door de burgemeester. Een rechtsstaat die er zorg voor moet dragen dat alle burgers gelijk behandeld worden. Het lijkt alsof de jarenlange discussie over etnisch profileren volledig aan de vakbonden voorbij gegaan is.

Burgers die willen meekijken met de politie of zij hun werk goed doen: hier zou niemand bezwaar tegen moet hebben. De politie heeft niets te verbergen.
Terug