NL
.
Onduidelijkheid over gebruik van politie app
Onduidelijkheid over gebruik van politie app
Nieuwe app tegen etnisch profileren
Sinds november 2020 heeft de politie een app op de diensttelefoon waarmee alle politiecontroles geregistreerd worden: de PROCO-app (ook wel de MEOS-app genoemd). Deze app is van groot belang omdat politiecontroles in Nederland op straat, denk aan ID- en verkeerscontroles, tot op heden niet systematisch geregistreerd worden. Controles worden alleen vastgelegd als ze leiden tot een boete of aanhouding, of wanneer de politie een controle uitvoert om informatie te verzamelen. Veruit de meeste controles worden dus niet geregistreerd met als gevolg dat er ook geen inzicht is de effectiviteit van politiecontroles of dat sommige controles onnodig plaatsvinden.

Met de app kunnen agenten alle politiecontroles registeren. Het kost maar een paar seconden. De uitkomsten worden direct teruggekoppeld aan agenten, zodat hun collega's kunnen zien of een voertuig dat ze willen controleren al eerder gecontroleerd werd. Volgens de politie geeft dit agenten "een hulpmiddel om professionele controles" uit te voeren. Volgens de Minister van Justitie en Veiligheid is deze app een belangrijk instrument tegen etnisch profileren. Goed nieuws dus!

App wordt niet gebruikt...
Toch is er een probleem. Uit onderzoek van de politieacademie blijkt dat agenten de nieuwe app niet gebruiken. De politie wilde het gebruik van de app niet 'top down' afdwingen, wat volgens de onderzoekers - onbedoeld - uitmondde in "laissez faire"; iedereen kreeg de vrije hand . Volgens de onderzoekers werd maar 6 van de politiecontroles met de PROCO-app gedaan. Het gevolg: de app, die al in 2016 beloofd werd door de Minister van Justitie als een belangrijke interventie tegen etnisch profileren, sorteert niet het beoogde effect.

...of wordt de app toch wel gebruikt?
Volgens de politie is het onderzoek van de politieacademie achterhaald. Het onderzoek werd  weliswaar in 2021 naar de Kamer gestuurd, maar de cijfers waar de onderzoekers zich op baseren dateren al van 2018. Volgens de politie wordt de app nu wél gebruikt. De Minister van Justitie en Veiligheid stuurde - ook in 2021 - een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat circa 30.000 politiemedewerkers de Proco-app gebruiken. De Amsterdamse politie vertelde aan de gemeenteraad - ook in 2021 - dat "het overgrote deel van de medewerkers in de operatie gebruik maakt van de MEOS-app .. Ongeveer 90 van deze collega's hebben MEOS op hun telefoon staan en maakt daar ook dagelijks gebruik van."

Onze vragen
Hoe zit het nou? Wordt de app nu wél of niet gebruikt? De PROCO-app is de afgelopen vijf jaar regelmatig in het publieke debat ingezet om erop te wijzen dat de politie zich wel degelijk inzet tegen etnisch profileren. Alle reden dus om er scherp op te blijven dat de app daadwerkelijk gebruikt wordt. Aan de hand van de volgende vragen kan hier meer zicht op komen:

Hoe is 'gebruik' gedefinieerd?
Het is goed om te lezen dat agenten de app dagelijks gebruiken. In het onderzoek van de politieacademie werd er echter niet gekeken naar het aantal agenten dat de app heeft of gebruikt, maar naar het aantal controles dat met de app geregistreerd wordt. De vraag is dus hoeveel procent van alle bevragingen worden gedaan met de PROCO-app?

Helpt de app tegen etnisch profileren?
De app kan een instrument tegen etnisch profileren worden als leidinggevenden mee kunnen kijken met wat agenten doen. Het is de taak van de leiding om erop toe te zien dat controles eerlijk uitgevoerd worden. Uit de antwoorden van de politie Amsterdam blijkt echter dat leidinggevenden niet kunnen niet zien óf agenten de app gebruiken en ook niet hoé agenten de app gebruiken. Zoals de PROCO-app nu gebruikt wordt in het dagdagelijkse werk, is het geen instrument waarmee leidinggevenden kunnen sturen op het uitvoeren van proactieve controles. Wanneer krijgen leidinggevenden toegang tot de gegevens die inzicht geven in wat agenten op straat doen?
Terug