NL
.
Raadsleden Amsterdam: bestrijd racisme in de zorg
Raadsleden Amsterdam: bestrijd racisme in de zorg
Een raadsmeerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 wil dat de gemeente Amsterdam een actieve rol aanneemt in het bestrijden van racisme en discriminatie in de zorg. Aan de hand van concrete voorstellen moet racisme ten aanzien van zorggebruikers en zorgverleners in Amsterdam aangepakt worden. "Nog te vaak worden zorgmedewerkers op de werkvloer gediscrimineerd. Ook zijn afkomst, kleur, culturele verschillen of taalbarrières bij patiënten nog vaak de oorzaak van minder goede zorg", aldus bovenstaande partijen.

Dit initiatiefvoorstel(link is external) roept het stadsbestuur op een actieve rol aan te nemen in de bestrijding van racisme en discriminatie in de zorg. Jenneke van Pijpen (GroenLinks): '

    Als het niet al duidelijk was, heeft het afgelopen jaar ons laten zien hoe erg we goede zorg nodig hebben. Betrouwbare, menselijke en veilige zorg. Toch is de zorg niet altijd veilig: discriminatie en institutioneel racisme vinden overal plaats. Dit voorstel wil zorgverleners en zorggebruikers daartegen beschermen.''

Enerzijds kunnen zorggebruikers te maken krijgen met racistische medische opvattingen of denkbeelden, anderzijds zijn er medewerkers in de zorg die last hebben van bewuste of onbewuste discriminerende opmerkingen en gedrag.

Zo kunnen patiënten vanwege nog steeds voorkomende raciaal onderscheid in medische richtlijnen, verkeerde diagnoses krijgen. Ook taalbarrières spelen daarin een rol. Zo worden zorggebruikers met een migratieachtergrond niet altijd goed begrepen, functioneren informele tolken (vaak familie) niet altijd neutraal en ervaren zij soms emotionele druk.

De initiatiefnemers van dit voorstel pleiten daarom voor het inzetten van professionele tolken en het trainen van zorgpersoneel in cultuursensitieve zorg. Ook pleiten ze voor een actief antiracisme- en discriminatiebeleid bij zorginstellingen, zodat zorggebruikers concrete processen kunnen doorlopen om hun ervaring te melden en gehoord te krijgen.

Sjoerd Warmerdam (D66): ''Nog te vaak krijgen patiënten met een migratieachtergrond te maken met discriminatie en racisme. Dit zorgt voor gezondheidsongelijkheid. Het vormt ook een gezondheidsrisico door misverstanden en verkeerde diagnoses. Dit voorstel moet daar een einde aan maken.''

Bestrijd racisme ten aanzien van zorgverleners

Naast zorggebruikers zijn er ook medewerkers in de zorg die te maken krijgen met bewuste of onbewuste discriminerende opmerkingen en gedrag. Denk aan ogenschijnlijk minder discriminerende en/of onschuldige opmerkingen zoals 'wat spreek jij goed Nederlands' of 'Heb je wel gestudeerd voor dit werk?', maar ook aan ronduit denigrerende racistische opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen van patiënten komen, maar ook van collega's#_ftn1">1.

GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 stellen onder meer voor om met zorginstellingen, zorggebruikers en zorgprofessionals richtlijnen op te stellen met betrekking tot het omgaan met discriminatie en racisme op de werkvloer. Tevens is meer diversiteit onder zorgpersoneel, met name aan de top/in het management een cruciale stap richting de oplossing voor het probleem.

Actieve rol gemeente Amsterdam

De gemeente is zelf geen zorgorganisatie, maar heeft wel de plicht en de mogelijkheid om hier een actieve rol in aan te nemen. Ook kan de gemeente in aanbestedingstrajecten aandacht besteden aan cultuursensitieve zorg, publiekscampagnes opzetten en lobbyen bij het rijk voor professionele tolken.

Met deze en nog meer concrete maatregelen in het voorstel hopen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de zorg te verminderen en daarmee een belangrijke oorzaak voor gezondheidsverschillen in de samenleving weg te nemen.

Nenita La Rose (PvdA):

    Als we in een diverse stad als Amsterdam iedereen zo gezond mogelijk willen houden, verdient dit onderwerp meer aandacht. Nog te vaak worden er bewust, danwel onbewust mensen op basis van hun afkomst of huidskleur anders of verkeerd behandeld. Dit erkennen is één, er iets tegen doen is de volgende stap. Ik ben blij dat we met dit voorstel hier een eerste stap toe zetten."

Ayegül Kiliç (DENK): "Racisme is een realiteit in de zorg. De pijnlijke en traumatische ervaringen laten diepe wonden achter bij patiënten, hun naasten én zorgmedewerkers met een migratieachtergrond. Dit kan leiden tot slechte zorg met verstrekkende gevolgen. Wij kunnen het ons als overheid niet permitteren om hier niets aan te doen. Met dit voorstel zetten we een belangrijke stap naar een gelijkwaardige zorg en behandeling zonder vooroordelen."

Jazie Veldhuyzen (BIJ1):

    Het is schrijnend om te zien hoeveel mensen met pijn en leed blijven lopen omdat ze door discriminatie niet de zorg krijgen die ze verdienen, zo zwakt discriminatie onze gehele samenleving af. Dit voorstel is een enorme stap richting gelijkwaardigheid!"

Lees hier het gehele initiatiefvoorstel(link is external)
Terug