NL
.
Quinsy Gario, “Onze aanwezigheid, gewoon dat wij er zijn, maakt verschil”
Quinsy Gario, “Onze aanwezigheid, gewoon dat wij er zijn, maakt verschil”
Quinsy Gario kennen we als kunstenaar, actievoerder, tv en radiomaker, sociale wetenschapper, en nu als politicus.

    Mijn focus bij Bij1 ligt bij de eilanden, ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur. Daar wil ik me hard voor maken.

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin kunst heel belangrijk en heel gewoon was. De hele familie doet aan kunst. Voor anderen blijft kunst een hobby. Wij hadden thuis schilderijen van Rudsel Martines aan de muur hangen. Daardoor wist je dat kunst ook een beroep of een carrière kan zijn.

Ik zag alles wat er gaande was rondom 10 jaar 10-10-10, constant werd het idee van autonomie weggenomen. Er was in Den haag heel weinig aandacht voor, men dacht: die eilanden zijn onvolwassen en moeten door den Haag verteld worden wat zij moeten doen." Je krijgt geld maar er komen allerlei eisen bij, ondanks dat er een pandemie gaande. Het is precies hoe ze met de gemeentes omgaan. Er is protest geweest van verschillende burgemeesters tegen minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.

Bij Bij1 kan ik dit verhaal vertellen en kunnen we er iets mee. Het onrecht tegen mensen is ook gekoppeld aan de manier waarop nagedacht wordt over participatiewet, winst halen in de gezondheidszorg, in plaats van iedereen goede gezondheidszorg te geven. Laten we het daar over hebben. Het is belangrijk om na te denken over hoe het ons allemaal raakt.

ik denk dat we in Nederland nog steeds te maken hebben met uitsluiting en onderwaardering.  Wij proberen te overleven en te bestaan in een systeem dat bedacht werd toen wij niet als volwaardige mensen werden gezien. Dan kun jij wel wat voor jezelf en je familie proberen te bereiken, maar je  moet het als collectief aanpakken, want zo help je het collectief vooruit

We hebben verschillende gemeenschappen; Caribische, Surinaamse, migranten, vluchtelingen. Iedereen heeft eigen belangen. Hoe kun je je verenigen en samen opkomen voor die belangen? Wat deel je samen en waar wijk je af? Bij1 is er voor iedereen, wij denken na over hoe we dit kunnen versterken. Bij1 is een partij die dit accepteert, wij zijn verschillend, dat is niet erg. Wat erg is, is als  dat verschil hiërarchisch wordt ingezet en daar moeten we tegen vechten.

Sociaal en economisch onrecht

    We moeten werken aan de voordeursdelersnorm waardoor mensen niet bij elkaar mogen wonen, het gebrek aan sociale woningen, het minimumloon moet hoger. Zo maak je de mensen sterker. En als we mensen zelfredzaam maken betekent dat ook veel voor zwarte mensen.

Als we op 16 en 17 maart genoeg stemmen krijgen dan kunnen we hiervoor vechten,  dan kunnen we amendementen en moties inbrengen. Onze aanwezigheid, gewoon het feit dat wij er zijn, maakt verschil. Zo hebben we bereikt dat de thuissituatie geen rol meer speelt bij beoordeling van de citotoets. Heel vaak namen docenten dat mee. Daar hebben we hard voor gevochten en dat maakt zo'n verschil.  Met 1 zetel in Amsterdam heeft Bij1 heel veel bereikt.  

Dat moeten we naar het  landsniveau vertalen. Met een been in de politiek en een been in het activisme en in de wereld, bevechten wij wat er mis is. Heel vaak merk je dat partijen voor hun gemeenschap gaan denken en niet met hun gemeenschap. Wij beslissen niet zonder onze mensen te spreken. Wij zijn de eerste Europese partij die opgericht is door een zwarte vrouw. Die voorbeeldfunctie betekent heel veel en moet navolging krijgen.

Op dit moment krijgen landen geld en moeten de ze markt opengooien voor westerse landen, waardoor ze veel verstoringen krijgen van hun economieën. In bepaalde landen mogen ze geen belasting innen. Het moet transparanter, wat doen partijen eigenlijk? Men moet verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze in de tweede kamer doen. Eenmaal gekozen kun je geen afspraak meer met ze krijgen.  Bij ons als we iets mis doen krijg je het ook meteen te horen. Op die manier houd je mensen bij de les.

Men is verbolgen over 7000 euro boete omdat moeder boodschappen haalde voor haar dochter in de bijstand. Dan denk ik: wacht even zijn we vergeten wie hiervoor hebben gestemd? De  Pvda etc  waren er allemaal bij. Bij Bij1 hebben we mensen die ons daarop wijzen en zeggen: zorg dat je niet alleen maar op het moment let. Hoe zorgen we dat we al het bestuursgeweld op een goede manier kunnen herstellen?  We moeten nadenken over hoe het systeem opnieuw in te richten zodat het voor ons allemaal werkt en niet alleen voor Unilever en Shell, terwijl mensen geen kinderopvang of zorg kunnen betalen. Zodat ze niet met een onverbiddelijke belastingdienst te maken krijgen. Ambtenaren die lachen als je iets niet kunt printen en meenemen, omdat je je geen printer kunt veroorloven. De menselijke maat is zoek.

    Ik denk dat onze kijk een realistische is. Er is onrecht en onrecht accepteer je niet, Veel partijen zijn losgezongen van de dagelijkse realiteit.

Het is belangrijk dat de oudedagsvoorziening niet gekoppeld is aan je rijkdom. Het gaat ook om leeftijd, het dichten van de AOWgat, maar ook Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben allemaal zo'n AOWgat en voor Antillianen is er het besluit van de Hoge Raad uit 1975, dat met het rijk alleen Nederland bedoeld wordt. Het koninkrijksstatuut heeft ook te maken met de manier waarop de steun wordt uitgedeeld voor de pandemie.  Het koninkrijkstatuut is ook verantwoordelijk voor het uitblijven van rechtsherstel voor de Indische gemeenschap en de Papoeagemeenschappen.  Ook orkanen, tropical, storms en overstromingen in andere delen van de wereld het alles te maken met het beleid hier. Wij verhuizen de bedrijven die dat beïnvloeden naar daar.

Meer kleur in de kamer, hoe belangrijk is dat?

De waardering van bepaalde partijen voor zwarte kandidaten is best wel erbarmelijk. Ze komen niet op verkiesbare plaatsen, ook niet  na jarenlang keihard werken voor de partij.

Het gaat niet alleen om meer kleur in de kamer, maar meer diversiteit en perspectieven, want als je een andere kleur hebt, maar je gaat mee in bepaalde visies, schiet je er niets mee op. Kleur gekoppeld aan kennis en leefwerelden, dát geeft meerdere perspectieven. Kleur koppelen  aan bepaalde stereotypen moeten we ook loslaten. Toen ik bekender werd door Zwarte Piet is racisme dacht iedereen dat ik Surinaams was, want ik had geen accent. En Antillianen brengen dit zo niet naar voren, voeren geen actie. Dus daar was een heel rijtje stereotiepe denkbeelden over Antillianen.

Niet iedereen met jouw kleur verdedigt ook jouw belangen. Andere partijen zetten wel mensen van kleur op de lijst maar die zijn dan medeverantwoordelijk voor beleid dat hun mensen onderdrukt, Hun aanwezigheid vergoelijkt dat beleid. Want kijk, ze hebben mensen van kleur op die lijst, dus zit het wel goed.

Stel dat iemand na tien of 5 jaar erachter komt dat hij /zij gebruikt is, kan die zich dan aansluiten bij Bij1?

Wij zijn voor gerechtigheid waarbij mensen geheeld kunnen worden, waarbij een tweede kans mogelijk is, maar wel na erkenning van de gemaakte fouten. Iemand moet wel beseffen waar het mis ging en waarom het mis ging.

    Nog een foute gedachte: Als je niet gaat stemmen, is het je eigen schuld.

Hoe inspireer je mensen om te gaan stemmen?

Ik denk dat die focus om te gaan stemmen en je democratische of sociale plicht te doen navelstaarderij is. Je moet denken: het is een plicht die ik heb, en of ik nu  stem of niet, ik  lever een bijdrage.  Dat mensen niet gaan stemmen betekent dat de bestaande politieke partijen niet genoeg belang hebben voor onze gemeenschappen, want ook al stem je op linkse partijen, het verandert toch niks. Ons percentage stemmers is heel klein, de grote meerderheid die blijft stemmen op rechtse xenofobe partijen die zijn verantwoordelijk. Zeggen dat het mensen hun eigen fout is omdat ze niet zijn gaan stemmen draagt bij aan de gedachte dat de slachtoffer de schuld heeft. De partijen waar wij op stemmen, die belangrijk voor ons zijn, komen niet op een positie waar we beleid kunnen maken. Maar wel kunnen we corrigeren en laten zien hoe het beleid voor ons uitpakt en ons helpt onderdrukken. Ik vind mensen die voedselpakketten in elkaar zetten, belangrijker dan politici.  Politici zijn belangrijk want het systeem moet anders, maar we moeten ons geen schuld laten aanpraten omdat we niet gaan stemmen omdat het toch niets uitmaakt.

Ons bestaan  is politiek, onze politieke betrokkenheid is er al. Mensen zijn het zwarte beraad vergeten, dat was een buitenpolitieke organisatie van mensen uit het middenveld die zeiden, dit moet anders. Er werd naar hen geluisterd. Wij betrekken heel vaak onze Elders niet bij de besluitvorming. Het was een product van de jaren 90, van een bepaalde generatie mensen die verschillende plekken hadden bemachtigd

We moeten leren van het verleden, maar niet om het te herhalen. Het Beraad was niet betrokken bij het verdelen van gelden.  De Slavernijverledendialooggroep ( een initiatief van minister Ollongren, jdw) van nu, als het daar niet als eerste punt gaat over de legitimiteit van dat overleg, dan ben je fout bezig. Als je niet eist dat er allereerst excuses moeten worden aangeboden voor de slavernij en herstelbetalingen gemaakt,  ten teken dat je doordrongen bent van wat je hebt aangericht, dan deugt het niet.

Ze komen in mei met een plan...

    Wij zijn ook het land waar plannen in laden verdwijnen tenzij er concrete acties aan verbonden zijn, dan denk ik: dat kan leuk en interessant zijn, maar dan kijk ik liever naar mensen die in verschillende steden zijn opgestaan en hun stem voor gelijkheid hebben laten horen.

Ik denk dat het belangrijk is om hoopvol te blijven en te bedenken dat dit één stap is van de vele  die gezet moet worden.

Geeft dat geen risico op versplintering?

 Mensen die bang zijn voor versplintering houden vaak angstvallig ontwikkeling tegen. Hoe zorg je ervoor dat we nieuwe politieke ideeën de ruimte geven om deel te nemen aan het proces? Er wordt nu een wet geregeld die het nog moeilijker maakt voor nieuwe partijen om mee te doen. Ze willen het aantal ondersteuningsverklaringen verhogen, en het geldbedrag te verhogen. Tijdens een pandemie ondersteuningsverklaringen verzamelen is moeilijk en heel veel gemeentes weten niet eens wat dat is, of geven de verkeerde formulieren mee.

Waarom moet ik op jou stemmen?

Je moet niet op mij, maar op de partij stemmen. De partij is gevuld met heel veel expertise en diversiteit Het gaat erom te stemmen op iemand wiens waarden bij jou aanslaan. Als ik dat ben is dat fijn maar als het Sylvana, Juval, Jeanette, Rebecca, Daryl, Nuhal, of Ashanteli is, is dat ook geweldig. Je mag kiezen op ie je wil stemmen, want het zijn  stuk voor stuk diamanten.

Wij hebben diversiteit op basis van kende, kunde en inzet. Wij hebben mensen die geen buitenstaander zijn op hun gebied, wij hebben mensen die vechten voor diversiteit.

Er zit een frisheid bij ons, ook de leeftijden. Het gaat om de huidige en de volgende generatie. De toekomst moet bepaald worden door ons nu. En het heden , daar weten wij heel veel van.

Waar mogen wij jou over vier jaar op afrekenen?

Over 4 jaar mag je me afrekenen op  wat ik heb betekend voor de eilanden, voor kunstenaars en voor de ontwikkelingssamenwerking.
Terug