NL
.
Coöptatie van BLM voor bemoeienissen in Nigeria onder de noemer 'End SARS' is fout
Coöptatie van BLM voor bemoeienissen in Nigeria onder de noemer 'End SARS' is fout
De situatie in Nigeria (sociaal, economisch, etnisch, religieus, ...) is te complex om simpelweg "Buhari must resign" te roepen. Buhari werd democratisch verkozen en moet net als Gbagbo (Ivoorkust) of Keïta (Mali) of Aristide (Haïti) zijn ambtstermijn kunnen afmaken zonder buitenlandse inmenging of druk. De situatie waarin het Afrikaans continent zich momenteel bevindt is quasi uitsluitend te danken aan voortdurende buitenlandse inmenging en personen die zich gewillig en/of ondoordacht voor de kar laten spannen van deze buitenlandse mogendheden. Om het inter-etnische evenwicht tussen voornamelijk Hausa, Yoruba en Igbo te bewaren zal zijn opvolger wellicht uit het zuid-westen komen... tenzij Boko Haram in het noord-oosten verder aan macht zou winnen. Buhari resigning creëert meer problemen dan dat het zou oplossen, althans voor de Nigerianen.
Terug