NL
.
Het belang van Zwarte Psychologen in de Afro-Nederlandse community
Het belang van Zwarte Psychologen in de Afro-Nederlandse community
In dit artikel belicht WeBuyBlack de relevantie van zwarte psychologen voor de zwarte gemeenschap in Nederland. Zwarte behandelaars lichten toe waarom het juist in deze community belangrijk kan zijn om te kiezen voor een zwarte therapeut.

Aan het einde van het artikel hebben we een overzicht van zwarte psychologen in Nederland.

Allereerst is het essentieel om te concretiseren wat er in deze context wordt bedoeld met een 'Zwarte psycholoog'. Een zwarte psycholoog is een psycholoog of orthopedagoog van Afro-Caribische, Afro-Latijns-Amerikaanse, Afro-Amerikaanse of Afrikaanse afkomst.

Waarom een zwarte psycholoog?

In het artikel 'Why finding a black therapist made all the difference' op het Amerikaanse platform Healthline komen vier belangrijke thema's naar voren in de zoektocht naar een zwarte therapeut. In dit stuk gaat WeBuyBlack uit van die vier pilaren in de verklaring van het belang van deze therapeuten.

Begrip

Wanneer je als zwarte patiënt door een zwarte psycholoog wordt behandeld kan het zijn dat jouw therapeut eerder tot de kern van jouw probleem komt.

Klinisch ontwikkelingspsycholoog, Laura Jonis, werkzaam bij Praktijk Lotje, betuigt dat een zwarte psycholoog in haar optiek waardevol is, omdat deze over het algemeen een specifieke brede en open blik heeft. Daarnaast kent en herkent een zwarte psycholoog volgens de expert bepaalde gewoontes en gebruiken. Deze openheid en herkenning zijn ingegeven door levensgebeurtenissen rondom thema's zoals opvoeding, schooltijd en werkervaring.

    'Als psycholoog maar ook als mens, vind ik het belangrijk om een open houding te hebben en ik probeer daarom niet uit te gaan van aannames.'

Door het hebben van een andere (niet-witte) huidskleur kom je automatisch in complexe situaties terecht, waarbij je goed bewust wordt gemaakt van het feit dat je anders zou zijn. Inzicht van een zwarte psycholoog in het omgaan met zulke zaken kan een belangrijke rol spelen in het herstel van de patiënt.

Stereotyperingen

Het kan lastig zijn om je open te stellen voor een therapeut als je veronderstelt dat die jouw ras kan beoordelen op basis van jouw persoonlijke ervaringen. Psycholoog Laura Jonis van praktijk Lotje is het hier ook mee eens zij betuigt dat vooroordelen, onderscheidende opmerkingen en racisme een rode draad zijn geweest in haar persoonlijke ervaringen als therapeut.

    Als ik bij instellingen kom hoor ik nog geregeld: "Oh, ben jij de behandelaar... we zien dat niet vaak hier".

Inmiddels geeft zij op zulke opmerkingen geen sub-assertieve reactie, maar een reactie waarbij ze de persoon in kwestie aan het denken zet. Dat had ze 5-6 jaar geleden misschien wel anders gedaan. Als psycholoog en als mens is zij ook aan de slag gegaan met de verwerking en het doorbreken van patronen om uiteindelijk al haar potentieel te benutten. Voor een patiënt met veel raakvlakken op het gebied van stereotyperingen kunnen dit soort gedeelde ervaringen zeer waardevol zijn.

Wantrouwen

Wantrouwen in de huidige maatschappij kan ertoe leiden dat er een kwetsbare zwarte community ontstaat die therapeutische diensten nodig heeft, terwijl diezelfde community de professionals die deze therapeutische diensten verlenen wantrouwt. GZ-behandelaar en eigenaresse van praktijk Voel Je Thuis, Fayola Cairo, stelt dat het bij een behandelrelatie belangrijk is dat een patiënt zich veilig en op zijn/haar gemak voelt bij de persoon met wie de desbetreffende persoon zijn/haar diepste geheimen en kwetsbaarheden deelt. Het motto van Psychologenpraktijk Voel Je Thuis is "Voel je thuis, voel je veilig, voel je vertrouwd". Hierin wordt voornamelijk gerefereerd naar de behandelrelatie. De juiste behandelrelatie kan ertoe leiden dat het gevoel van wantrouwen naar het geestelijke gezondheidssysteem en de daarbij horende experts verminderd of zelfs verdwijnt.

Identiteit

Behandeld worden door een zwarte psycholoog kan ertoe leiden dat het gevoel dat je jouw identiteit (deels) moet verbergen of bagatelliseren minder sterk wordt. Het gevolg van het vrije gevoel dat daaruit vloeit is dat een deel van de genezing van nature kan komen. Dit door een veilig en goed gevoel in je eigen huid. Behandelaar Caïro gaat hier dieper op in. Zij stelt namelijk dat de behandelaar ook iemand moet zijn van wie de patiënt een kritische noot kan accepteren. Zichzelf herkennen in de ander, qua bijvoorbeeld leeftijd of sekse, maar ook qua culturele of etnische achtergrond kan een rol in spelen in dat goede gevoel. Het is echter geen feit dat een evenbeeld leidt tot een goede behandelrelatie. "Opposites attract" kan net zo goed een rol spelen. Het hebben van keus in een kleurenpalet van behandelaren kan in dat opzicht alleen maar een win-win situatie zijn.

Bij Lotje is aandacht voor transculturele hulpverlening.Tijdens een traject is het hun missie om het verhaal van de cliënt naar voren te halen in alle glorie, maar soms ook minder glorieus. Bijvoorbeeld trauma's en een vertekend zelfbeeld. Deze aanpak kan bijdragen aan een positief zelfbeeld en het ontdekken van je identiteit.

Zwarte psychologen zijn essentieel voor een deel van de zwarte gemeenschap in Nederland. Echter is dat niet voor iedereen het geval. Elk individu heeft namelijk een eigen perceptie op deze kwestie.


Voor de lezers die op zoek zijn naar een zwarte psycholoog of andere begeleiding in mentale gezondheid maken we de zoektocht makkelijker met het onderstaande overzicht van de bij ons bekende gecertificeerde zwarte GZ-Psychologen, deskundigen, orthopedagogen en multiculturele praktijken.
Terug