NL
.
Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup
Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup
Meer dan 300 mediamakers doen middels bijgevoegd manifest een aanklacht tegen racisme en discriminatie in de Nederlandse media. De ondertekenaars eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie.

Het is voor het eerst dat een grote groep journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond zich in Nederland gezamenlijk openlijk uitspreekt en zich verzet tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en in mediaproducties. Dit vergt moed omdat velen van hen jaren in eenzaamheid hebben gezwegen over hun pijn. Zij worden gesteund door solidaire bondgenoten uit de media.

    "We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet 'de andere kant van het verhaal', 'een mening' of 'een politiek standpunt', maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt."

Vaak wordt racisme en discriminatie op redacties afgedaan als incidenten en wordt er niet gekeken naar de wortels en structuren. Ook heerst er binnen de media op dit gebied nog te vaak een wereld van elkaar een hand boven het hoofd houden. Dat is extra problematisch op leidinggevende posities. Bovendien heeft de praktijk voor veel journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond bewezen dat als zij binnenshuis klagen, er weinig tot niets gebeurt en ze vaak weg worden gezet als overgevoelig. Met het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie willen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de media registreren, structureel blootleggen en indien nodig juridisch aanpakken. Ook moet het meldpunt fungeren als veilige omgeving voor slachtoffers van discriminatie en racisme binnen de media.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR, die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers ondersteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Het is de bedoeling dat dit meldpunt er op zeer korte termijn komt. Blijf op de hoogte via Meldpuntmedia.nl. Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

Hieronder het manifest en de namen van de ondertekenaars.
Manifest: Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup

De Black Lives Matter-beweging gaat de wereld rond en schudt velen wakker over het institutioneel racisme en de uitsluiting die nog in verschillende gelederen van de samenleving bestaan en die mensen van kleur achterstelt. Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen de uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn. Wij eisen verandering en richten een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie voor journalisten en mediamakers op.

Media zijn een belangrijke machtsfactor in de samenleving. Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving. De programma's, artikelen, films, podcasts, radio-shows en andere producties die wij maken, beïnvloeden de manier waarop ons publiek naar zichzelf en anderen kijkt. De beelden en berichtgeving vanuit media zijn vaak stereotyperend naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. En journalisten - hoe welwillend ook - dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving, wat kan leiden tot de verergering van de achtergestelde positie. De macht die media hebben, moet dus gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn naar onszelf. Het is tijd om te erkennen dat we institutioneel racisme en discriminatie in stand houden middels eenzijdige samenstelling van onze redacties, onze berichtgeving en keuzes. Het is tijd om in actie te komen.
Gebrek aan representatie in de media

Er zijn vele onderzoeken en analyses waaruit blijkt dat media te homogeen zijn (wit, mannelijk, hetero, cis, randstedelijk en hoogopgeleid) en de samenleving niet in haar veelzijdigheid representeert. In 2019 concludeerde de Universiteit van Utrecht in het rapport Diversiteit in Beeld in de NTR-programmering dat 'er nog veel ruimte is voor verbetering met betrekking tot de representatie van onder andere mensen van kleur in de media'. In de studie Beperkt Zicht van WOMEN Inc. wordt dit nog eens bevestigd. In het rapport staat dat de manier waarop gekleurde en witte mensen in beeld komen, een opvallende gelijkenis vertoont met de manier waarop vrouwen en mannen in beeld komen. Gekleurde mensen komen in 46 van de gevallen als 'gewone burger' in beeld. In 24 van de gevallen als deskundige en bij witte personen is dit min of meer andersom: 45 komt als deskundige in beeld en 31 als 'gewone burger'. Door deze keuzes en verdeling worden verschillende geluiden en perspectieven uitgesloten, die belangrijk zijn voor een volledig en evenwichtig beeld van de samenleving.
Journalisten van kleur in de media

Daarbij is het van groot belang dat zowel achter als voor de schermen mensen uit minder vertegenwoordigde groepen zichtbaar zijn. Juist mediamakers en journalisten uit gemarginaliseerde groepen dragen bij aan de pluriformiteit van media en redacties maar komen vaak in een homogene cultuur terecht. Zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek van NRC-journalisten Wilfred Takken en Maartje Geels in 2018 naar diversiteit in de media, slechts: '5.4 van de journalisten op de negen grote nieuwsredacties een niet-westerse achtergrond te hebben'. Dat de redacties vaak te eenzijdig zijn van samenstelling heeft ook impact op de redactiecultuur. Op verschillende redacties worden regelmatig racistische en discriminerende grappen gemaakt die mensen beschadigen, maar waar andere collega's en leidinggevenden elkaar amper op aanspreken. Velen van ons worden op verschillende manieren uitgesloten, achtergesteld of veroordeeld, bijvoorbeeld vanwege een combinatie van huidskleur, gender, lichaam, seksualiteit en geloof. Bi-culturele journalisten die solliciteren naar een baan worden soms niet aangenomen onder het mom: 'We hebben al iemand zoals jij op de redactie of in het presentatieteam'. Vaak komt het ook voor dat journalisten van kleur alleen worden aangenomen als ze precies hetzelfde denken en werken als de (homogene) meerderheid of ze worden juist afgewezen wanneer ze niet 'anders' genoeg zijn. Beide gaan in tegen het pluriforme principe en de verscheidenheid die ook voor journalisten van kleur gelden. Verder wordt de professionaliteit van bi-culturele journalisten sneller in twijfel getrokken, omdat zij niet altijd aan de normen van de dominante groep voldoen. Die houding begint al bij de ongelijke behandeling op de School voor Journalistiek of de Filmacademie. In het boek 'Heb je een boze moslim voor mij?' over inclusieve journalistiek, staan talloze pijnlijke getuigenissen hierover opgetekend. Mediamakers van kleur hebben actuele voorbeelden te over.
Racisme en discriminatie in de media

Velen van ons voelen zich niet veilig genoeg om dergelijke verhalen te delen in een omgeving waar die niet serieus genomen worden, of vrezen de baan of opdracht te verliezen, als ze dat wel doen. Sommigen van ons trotseren de omstandigheden en vechten zich in of ontkennen een deel van wie ze zijn om erbij te horen, anderen vertrekken of worden ontslagen. Voor degenen die wel uitgesproken zijn en veel hatelijke reacties vanuit de samenleving ontvangen, is het extra traumatiserend wanneer zij door hun werk- of opdrachtgever niet gesteund worden of ook daar met racisme moeten dealen. In alle gevallen laat het littekens achter om zo voor je bestaansrecht te moeten strijden als betrokken mediaprofessional. Laat duidelijk zijn, we schrijven dit niet omdat we weerloze slachtoffers zijn (al zijn velen van ons wel slachtoffer geweest van racisme en discriminatie), maar juist omdat we professionals zijn die ons vak verstaan. Racisme en discriminatie maken ons werk moeilijker. Des te meer reden om ons nu uit te spreken. We willen geen onderdeel blijven van het probleem door langer te zwijgen. We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet 'de andere kant van het verhaal', 'een mening' of 'een politiek standpunt', maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt.
Onze voorstellen en eisen

We putten kracht uit de pluriformiteit van onze identiteiten. We willen dat media inzien dat zowel representatie als diversiteit essentieel zijn voor een breder perspectief en kwalitatieve media, en dat doorvoeren in hun werving- en selectiebeleid. Het doel is dus niet alleen een cosmetische invulling. Ons publiek heeft recht op meer perspectieven en completere beelden en verhalen. En ook op representatie van mensen met verschillende afkomsten, huidskleuren, lichamen, seksualiteiten en geloofsovertuigingen. Dus op journalisten waarin ze zichzelf herkennen of journalisten die moeite doen zich in verschillende werelden te verdiepen. Het bestrijden van institutioneel racisme in de media is de verantwoordelijkheid van alle journalistieke mediaorganisaties, niet alleen van individuele journalisten of mediamakers.

Daarom richten wij een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie op waar:

    Meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of mediaproducties actief worden geregistreerd en gemonitord (dossieropbouw);
    Op basis van meldingen actie wordt ondernomen tegen journalistieke mediabedrijven die zich - bedoeld of onbedoeld - schuldig maken aan racisme en discriminatie of dat gedogen op de werkvloer of in mediaproducties;
    In een veilige omgeving slachtoffers en klokkenluiders van racisme en discriminatie in de media psychologisch en juridisch worden bijgestaan en beschermd.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers gesteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Verder willen wij bij mediabedrijven en redacties verandering zien in de volgende vormen:

    Onderzoek naar institutioneel racisme en discriminatie op de redactie en werkvloer. Met daaraan gekoppeld concrete actieplannen waarin alle betrokkenen participeren en waarvan de uitvoering wordt gemonitord;
    Een anti-racisme en discriminatieprotocol waarmee mediabedrijven en leidinggevenden verantwoordelijk worden gesteld voor de actieve aanpak en bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer en in producties. Daarin opgenomen een veiligheidsclausule voor medewerkers zodat zij hun werk niet verliezen of worden tegengewerkt als zij hun mond open doen tegen racisme en discriminatie, ook niet als je nieuw bent op de redactie;
    Meer eindredacteuren, coördinatoren, hoofdredacteuren en directeuren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen en als ze dat niet zijn, dat ze beschikken over een inclusief denk- en werkniveau;
    Meer presentatoren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen. En in mediaproducties meer gezichten en stemmen van mensen met een bi-culturele achtergrond in de rol van expert. Zodanig dat ons potentiële publiek zich in ons en onze werkwijzen herkent, en er op kan vertrouwen: (journalistieke) media zijn er ook voor ons.

Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

29 juni 2020

    Aashna Sewpersad
    Abdel El Bach
    Afran Groenewoud
    Aldo Brinkman
    Aldith Hunkar
    Alex Zhao
    Alfrida Martis
    Ali Haselhoef
    Altan Erdogan
    Amanda MacRae (Be Your Total Self)
    Aminanta Minte (Alien Mag)
    Anaïsa Bruchner
    Angelique Houtveen
    Anna Willems
    Anne Eikenboom
    Annemijn van Hilten
    Anouk Tulner
    Anne Gooren
    Anne Vroegindeweij
    Annebregt Dijkman
    Anton Jongstra
    Arja Mari
    Arthur van Vliet
    Babette Kasteleijn
    Babs Petit
    Bei Wang
    Beri Shalmasi
    Bernadette Kuiper
    Bete van Meeuwen
    Bo Hanna
    Bouchra Talidi
    Brahim Azamouri
    Brecht van Hulten
    Carine Lacor
    Carmen Fernald
    Cathelijne Blok
    Cathelijne Felet
    Caroline Dijckmeester
    Chafina Bendahman
    Chanelva Rier (FunX)
    Chantal Labree
    Charisma Pical
    Charlotte Biskop
    Chee-han Wong
    Chris Keulemans
    Christel Voorn
    Clarice Gargard (Lilith Mag)
    Cemil Yilmaz
    Cindy van Veen
    Damla Kaygusuz
    Daniël Poolen
    David Paul Peters
    Dieuwke van den Heuvel
    Dionne Abdoelhafiezkhan
    Diop Angelo
    Djanlissa Pringels
    Dore van Duivenbode
    Dorien van Linge
    Dorothee Loorbach
    Dounia Yari
    Dunja Procee
    Dunya van der Meulen
    Edvina Babic
    Edwin Reinerie
    Elisabeth van Scherpenzeel
    Emmely Staat
    Emma Lok (WOMEN Inc.)
    Emy Asma el Ghalbzouri
    Enis Odaci
    Erik den Boer
    Esma Choho
    Eva Cleeven
    Eva Hol (FunX)
    Eva Houtsma
    Eva van Manen
    Eva van Heije
    Eveline Helmink (Happinez)
    Eveline de Vletter
    Everest Thung
    Eric Arends
    Fadua el Akchaoui
    Fatma Genç
    Felicia Alberding
    Floor Overmars
    Francisco van Jole
    Fréderike Geerdink
    Gale Rama
    Gerard Wijngaarden (RTV7)
    Gijs van der Sanden
    Guilliano Payne
    Hanna van Vliet
    Hadassa van de Griend
    Hajar Fallah
    Hajar Scholten
    Hanane el Kaddouri
    Harmke Oudenampsen (Zakelijk in Beeld)
    Hasna el Maroudi (Lilith Mag)
    Hasse van Nunen
    Hedwig Wiebes
    Heiba Lankhorst
    Hilde de Jong
    Hugo Emmerzael
    Hui-Hui Pan (Pan Asian Collective)
    Ibtisam Harrak
    Ida Overdijk
    Ilias Zian
    Ingeborg Brunt  
    Iris Grob
    Jacques Hermus
    Jalal Bouzamour
    Jaleesa Clows (FunX)  
    Jan Peter Pellemans
    Jannet Vaessen (SDG 10 coördinator)
    Janet Verheije
    Janice Deul (Diversity Rules)
    Janine Bakker
    Janneke van Heugten (Mediaplatform VIDM)
    Jasmijn Beerthuis
    Jayani Masthoff (Goudvisie)
    Jeansen Djaoen (FunX)
    Jeffrey van Rijk
    Jekke Mink
    Jeroen Mondria (VPRO)
    Jeroen Pen
    Jesper Buursink
    Jill Mathon
    Joanne Oldenbeuving
    John Oliveira
    Josephine Hoogland
    Jos van Dongen
    Josin Hu
    Johan Zwaan
    John Samson
    Jonnah Bron
    Julia Veldman
    Julie Ng
    Julien van Wallenburg
    Jurre Geluk
    Joni de Vries
    Jonneke de Zeeuw
    Jörgen Tjon a Fong
    Joris Marseille
    Karima Belhaj
    Katie Wolters
    Kauthar Bouchallikht
    Kavita Ramkhelawan (FunX)
    Kelly van Binsbergen
    Khalid Ouaziz (Kleurrijke Top 100)
    Kiriko Mechanicus
    Kwennie Cheng
    Lara Rense
    Lars Dellemann
    Leoni Schenk
    Liesbeth Staats
    Lieven Heeremans
    Lily Tjon, influencer
    Lisa Visser
    Lisanne Faddegon
    Lize Korpershoek
    Lorenzo Fränkel
    Lotte van Rosmalen
    Lou Muuse
    Luca Goossens
    Maartje Duin
    Maartje Geels
    Madelijn van den Nieuwenhuizen
    Madelon Stokman
    Mahasin Tanyaui
    Malou Holshuijsen
    Manou Beijne
    Mara Grimm
    Marie-Claire van den Berg
    Marie Lotte Hagen (Damn Honey)
    Marieke Rietkerk
    Marjolein de Jong
    Mark Reijmers
    Mark Deuze
    Mark van Waes
    Marnel Breure
    Martin Kamphorst (Winq)
    Martijn Nieman
    Martijn Tulp
    Marvin HokstamF
    Maryam Hassouni
    Massih Hutak
    Matthijs van der Veer
    Maud Wiemeijer
    Maureen Brokken
    Maurits Groen
    Max de Ploeg
    Mensje van Puffelen
    Merel Baldé
    Merel Wielaert (FunX)
    Merijn Tol
    Michael Monkau
    Michael Schnörr
    Michel Zeegelaar
    Michelle Veldkamp
    Milouska Meulens
    Mildred Roethof
    Mina Amhil
    Mina Etemad
    Mirjam Bakker
    Mirjam Marks
    Mo Anouar Lachab
    Mo Hersi
    Mona van den Berg
    Nadia Shah
    Nadia Zerouali
    Nadine Ridder
    Najib Amhali
    Nancy Poleon
    Naomi mensingh
    Naomie Pieter (Black Queer & Trans Resistance)
    Nasrdin Dchar
    Natalie Righton
    Natasja Gibbs
    Nellie Benner (BNNVARA)
    Nicolaas Veul
    Nicolette Nol
    Nick Felix
    Nick Pijler
    Nienke Groen
    Nikki Sterkenburg
    Nilüfer Öder
    Nina Blussé
    Nina Groot
    Nitchka Wefers Bettink
    Nordin Ghouddani
    Nydia van Voorthuizen (Damn Honey)
    Nynke de Jong
    Onesy Muller
    Özgür Canel
    Patricia Cronie
    Petra Grijzen
    Petra Trinidad
    Pete Wu
    Philip Bueters
    Quyvorim Biervliet
    Queeny Ly
    Raja Felgata (De Kleurrijke Top 100)
    Raquel Schilder
    René van Beek
    René Romer
    Renée Kapitein
    Reza Kartosen-Wong
    Rianne Meijer (Linda.)
    Ricky Mohabbat
    Romana Vrede
    Roos Barneveld  
    Roos Houben
    Roos Smeets
    Roos van Tongerloo
    Roozbeh Kaboly
    Rowan Blijd
    Roziena Salihu
    Rui Jun Luong
    Ruby Deelen
    Sabra Bano
    Sacha Gertsik
    Sahil Amar Aïssa
    Sakina Elkayouhi
    Salima Bouchtaoui
    Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
    Samira El Kandoussi
    Samya Hafsaoui
    Sander Heijne
    Sara Berghuis
    Sara Plat
    Sarah Wong
    Sarra Hassouni
    Saskia Selen
    Sebastiaan Leeman
    Selli Altunterim
    Shamira Raphaela
    Sharina Henriquez
    Sharon de Miranda
    Shenin Lebrun
    Sherina Leerdam
    Shermin Chavoushi
    Sinan Can
    Sinan Çankaya
    Sioejeng Tsao
    Sofie van den Enk
    Sona Boker
    Sonkie Lie
    Soraya Pol
    Sosha Duysker
    Soulaima El Khaldi
    Soumaya Ahouaoui
    Soumaya Azzagari
    Soundos el Ahmadi
    Stef Mul
    Steffie van Rhee
    Stephanie Afrifa
    Sterresoet van Schooten
    Suzan Yücel
    Tamara Seur
    Thaïs Leopold
    Tatjana Almuli
    Tayfun Balçik
    Tessa Boerman
    Teun Gaultier
    Theo Brand
    Timo Harmelink
    Titia Hoogendoorn
    Tjerk Hermsen
    Tuan Vo
    Urvidice Wakker
    Usha Marhé
    Vera Holland
    Vera Siemons
    Vincent Yeers
    Wayta Patmo
    Wei Lun Lam
    Wendy van der Weert
    Wendy Young
    Wensly Francisco
    Wessel Damman
    Wiam LK Roo
    Willem Frank de Nood
    Willem Timmers
    Wim van Klaveren
    Yaghoub Sharhani
    Yasmina Chahbar
    Yvette van Boven
    Ylja Band
    Yucel Kopal
    Zaïre Krieger
    Zakaria Taouss
    Zoë Papaikonomou
Terug