NL
.
Controversieel stop-and-frisk veelal op basis van etnisch profileren nu ook in Amsterdam
Controversieel stop-and-frisk veelal op basis van etnisch profileren nu ook in Amsterdam
Er is een aanhoudende discussie over wapenbezit en-gebruik onder jongeren en de normalisering daarvan. Er wordt verondersteld dat dit stijgt.

Data bieden geen reden tot zorg
Er zijn geen cijfers waaruit blijkt dat steekincidenten zouden toenemen. Het is dan ook onduidelijk waar de zorgen op gebaseerd zijn. Hierbij twee feiten die er op wijzen dat het probleem wellicht niet zo groot is. In Zaandam doorzocht de politie in samenwerking met middelbare scholen recent 8000 kluisjes. Bij de hele actie werden drie strafbare wapens gevonden. Dat betekent dat 0,04 van de controles iets opleverde. Recente data van het CBS laten zien dat het aantal jonge first offenders als het gaat om geweldpleging, bedreiging en mishandeling gekelderd is in de afgelopen 10 jaar. Ook deze cijfers geven geen aanleiding tot zorg.

De wet maakt fouilleren al mogelijk
Artikel 50 en 51 van de Wet Wapens en Munitie geeft de politie nu al de bevoegdheid om mensen, bagage en voertuig te fouilleren op wapens als er "redelijkerwijs" een aanleiding is. Dan kan bijvoorbeeld als er op die locatie iets gebeurd is met een wapen, of als er concrete informatie is dat iemand een wapen heeft. Als er over bepaalde scholen informatie is dat er wapens in omloop zijn, lijkt de wet nu al voldoende mogelijkheid te bieden.

Onze visie
Dat er van preventief fouilleren een afschrikwekkende werking afgaat blijkt nergens uit. De continue discussie over wapengebruik (niet onderbouwd door harde data) jagen de gevoelens over onveiligheid juist aan. Naar aanleiding daarvan zullen sommigen juist overwegen om zich te bewapenen.

Bij het handhaven van de wet moet de politie zich echter ook aan de wet houden. Preventief fouilleren mag alleen als er zonder aanziens des persoons gecontroleerd wordt: iedereen dus, of strikt aselect: elke derde of vijfde. Alle andere vormen van selecteren zijn in strijd met de wet. Als agenten niet strikt aselect selecteren zet de politie de deur wagenwijd open voor etnisch profileren.
Terug