NL
.
Seksisme en racisme zijn geen meningen
Bron: oneworld.nl
Seksisme en racisme zijn geen meningen
Dit voorjaar draaiden One'sy Muller en Zoë Papaikonomou voor het eerst hun 'wasprogramma tegen blinde vlekken in de media': de Bonte Was Podcast. Ze ontvingen elke aflevering een bijzondere mediagast met wie ze blinde vlekken in de media bespraken.

In de eindejaarspecial van de Bonte Was Podcast blikken radio-dj Muller en onderzoeksjournalist Papaikonomou terug op de meest memorabele uitspraken van hun gasten. Ook bellen ze met twee winnaars van de 'prijzen' die ze na elk Blinde Vlekken-kwartet uitreikten: ze stuurden een fles wasmiddel naar een medium dat nog wat blinde vlekken weg te wassen heeft, en een T-shirt naar het medium of programma dat al een scherp oog heeft voor diversiteit - met daarbij de opdracht het T-shirt ook in de toekomst schoon te houden van blinde vlekken.

In deze laatste aflevering van het jaar hoor je hoe de prijswinnaars uit de eerste aflevering, het tv-programma Medialogica en meisjesblad Tina, het vonden om te winnen, en reflecteren ze op de achterliggende redenen van de nominatie.

Natuurlijk sluiten Muller en Papaikonomou ook deze aflevering weer af met een ronde Blinde Vlekken-kwartet. Want ook de laatste maanden vlogen de voorbeelden van blinde vlekken, zoals framing en beperkte netwerken, ze weer om de oren. Ze bespreken de berichtgeving rondom zwarte Piet en het steeds normaler wordende seksisme en racisme in het publieke debat. Ook media spelen hierin een grote rol. Muller en Papaikonomou vatten het nog eens samen: 'Seksisme en racisme zijn geen meningen.'
Terug