NL
.
Onderwijsmanifest: Waar staan we?
Bron: dezwijger.nl
Onderwijsmanifest: Waar staan we?
De laatste jaren heeft diversiteit, de aanpak van kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs steeds meer aandacht gekregen. In maart 2018 werd het Wit aan Zet-manifest 'Kansengelijkheid in het Onderwijs' ondertekend door verschillende politieke partijen. Ondertussen heeft de Gemeente Amsterdam € 9,2 miljoen uitgetrokken om leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs meer gelijke kansen te geven. Ook is er meegedacht over het nieuwe onderwijscurriculum voor het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO). Tijdens dit programma onderzoeken we de laatste stand van zaken rondom deze ontwikkelingen in het onderwijs.

Welke barrières zijn er en waar liggen de kansen? Hiernaast wordt er, in navolging van het eerdere manifest voor politieke partijen, ook het traject rondom onderwijsakkoord richting schoolbesturen van het PO en VO over kansengelijkheid gelanceerd.
Terug