NL
.
2018 Was een strijdbaar jaar
2018 Was een strijdbaar jaar
Ook in 2019 gaat de strijd tegen zwarte piet, de jaarlijkse stereotyperende weergave van zwarte mensen in Nederland, onverminderd door.

Vorig jaar hebben we er samen met velen van jullie via vreedzame acties op het werk, op school, in publiekelijke ruimtes en tijdens blackface-intochten voor gezorgd dat de grote groep (pro-pieters) kleiner is worden en de kleine groep (voorstanders van verandering) groter is geworden. Dit hadden we niet voor elkaar gekregen zonder jullie inzet, donaties en micro- en macro-betrokkenheid.

Via deze weg willen we dan ook alle mensen in het land extra bedanken, met name de lokale mensen die dit jaar voor het eerst in hun plaats de straat opgingen. Jullie zijn de helden van 2018.

Voor meer informatie over de agenda van 2018: kozwartepiet@gmail.com.
Doneren kan via:
Naam: Nederland Wordt Beter
Rekeningnummer: NL09 TRIO 0197 9666 91 (Triodos Bank)
Terug