NL
.
Brussel maakt praktijktesten tegen discriminatie op huizenmarkt mogelijk
Brussel maakt praktijktesten tegen discriminatie op huizenmarkt mogelijk
Het Brussels Parlement keurt vrijdag wellicht de ordonnantie goed waardoor in het Brusselse gewest praktijktests op de huisvestingsmarkt mogelijk worden. De groenen kondigden donderdag tijdens het plenaire debat aan de tekst samen met de meerderheid goed te keuren, ook al vinden ze het systeem te zwak.

De ordonnantie laat de inspecteurs van Brussel Huisvesting toe om discriminatietesten in te zetten voor het opsporen van discriminerende praktijken, niet enkel door de private of de openbare verhuurder, maar ook, en vooral, door iedere professional uit de vastgoedsector.

Er zijn twee soorten tests mogelijk. De "situatietest" bestaat erin de verhuurder of vastgoedmakelaar in contact te brengen met twee mogelijke, al dan niet fictieve huurders, van wie het profiel gelijkaardig is, met uitzondering van het criterium dat mogelijk aanleiding geeft tot discriminatie. Beide situaties worden vervolgens met elkaar vergeleken.

De tweede test wordt de "mystery shopper" genoemd en maakt het mogelijk om onmiddellijk een discriminerende praktijk vast te stellen. Concreet wordt er nagegaan of een vastgoedmakelaar al dan in niet ingaat op een verzoek tot discriminatie, afkomstig van een mogelijke klant.

De discriminatietests kunnen uitgevoerd worden door het slachtoffer, een persoon die op vraag van het slachtoffer handelt, Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een instelling van openbaar nut, of een organisatie of vereniging die werkt rond de verdediging van de mensenrechten en de strijd tegen discriminatie.

Enkel de tests die door de inspectiediensten uitgevoerd worden, kunnen leiden tot administratieve sancties. In alle andere gevallen kunnen de tests ofwel gebruikt worden bij een gerechtelijke procedure of doorgestuurd worden aan de inspectiediensten.

Na de vaststelling van discriminerende praktijken organiseren de inspectiediensten een hoorzitting om na te gaan of het verschil in behandeling op een objectieve en redelijke wijze gerechtvaardigd kan worden. Is dat niet het geval, dan wordt het dossier overgemaakt aan de Procureur des Konings. Wanneer er besloten wordt om de overtreder niet te vervolgen, komt het dossier weer bij de inspectiediensten van Brussel Huisvesting terecht, dat nog een administratieve geldboete van 125 tot 6.200 euro kan opleggen.
Terug