NL
.
VVD'er trekt zijn racistisch eugenetica anticonceptie-plan ontwikkelingslanden in
Bron: ad.nl
VVD'er trekt zijn racistisch eugenetica anticonceptie-plan ontwikkelingslanden in
VVD-Kamerlid Wybren van Haga trekt zijn voorstel in waarmee hij geld wilde vrijmaken om anticonceptie voor meisjes en vrouwen in Afrika te regelen. Zijn plan was omstreden, waardoor regeringspartijen CDA en D66 met een vergelijkbaar voorstel kwamen. De drie partijen kwamen de afgelopen week niet nader tot elkaar.

Van Haga legde zijn amendement, waar ook de handtekening van D66-Kamerlid Achraf Bouali onder stond, in de media uit in termen als 'rendement' en 'geboortebeperking'. Vaccinaties en het bestrijden van honger kwamen in de uitleg van de VVD'er op het tweede plan.

Die uitspraken vond Bouali 'rabiaat' en hij trok zijn steun in. Samen met CDA-Kamerlid Anne Kuik kwam hij vervolgens met een eigen amendement, op basis van de tekst die Van Haga opstelde. Daarin werden zinnen over keuzevrijheid en voorlichting voor meisjes en vrouwen toegevoegd, om te voorkomen dat het voorstel kon worden uitgelegd als plan voor geboortebeperking.

In het debat over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waar beide amendementen vorige week werden besproken, zei minister Sigrid Kaag nog te hopen dat er één voorstel zou komen, want 'de inhoud is vergelijkbaar'.

Volgens de VVD zijn de drie Kamerleden nog met elkaar om tafel gegaan, maar kwamen zij niet tot overeenstemming. Daarop trok Van Haga zijn amendement in. De VVD-fractie zal vanmiddag voor het plan van de andere coalitiepartijen stemmen.
Terug