NL
.
Middelburg huurt roetveegpieten in na klachten over discriminatie
Bron: ad.nl
Het plaatselijke sinterklaascomité vindt het niks, maar de gemeente Middelburg huurt zaterdag tijdens de intocht enkele roetveegpieten in na klachten over discriminatie.

De Stichting Evenementen Middelburg (SEM), die de intocht al veertig jaar organiseert, spreekt van 'een opgedrongen verandering waar de huidige organisatie op persoonlijke titel niet achter staat'.

Studenten van University College Roosevelt (UCR) trokken bij de gemeente aan de bel over de zwarte pieten. ,,Wij hebben de afgelopen jaren een aantal klachten gekregen van mensen die graag hadden gezien dat de gemeente haar invloed had gebruikt, om ervoor te zorgen dat we geen of niet alleen maar zwarte pieten bij de intocht hebben'',  laat de gemeente weten. ,,Een internationale en diverse organisatie als UCR gaf aan dat veel studenten en medewerkers onze Zwarte Piet-traditie onbegrijpelijk en discriminerend vinden.''
Landelijke intocht

De klachten zijn ter sprake gekomen tijdens een gesprek met de SEM, vertelt René Koster namens het comité dat de intocht in de steigers zet. ,,De gemeente sprak de wens uit om 10 procent van de pieten roetvegen te geven, omdat er door een paar mensen was geklaagd. In het verleden hebben we ons altijd vastgehouden aan het uiterlijk van Zwarte Piet bij de landelijke intocht, maar nu wordt het uiterlijk van piet ook daar veranderd. Dus wie A zegt, moet ook B zeggen. Maar het is een opgedrongen verandering waar we eigenlijk niet achterstaan. Niemand van onze pieten, dat zijn er dertig, wil zaterdag als roetveegpiet meelopen, dus dat zegt wel iets. Nu heeft de gemeente er zelf voor gezorgd dat er zaterdag roetveegpieten aanwezig zijn. Over tien jaar is het begrip Zwarte Piet 'weggepest' uit de samenleving."

De SEM zegt ook ruggespraak gehouden te hebben met de Vereniging Ondernemers (VOM) Middelburg. ,,Ze leggen de bal bij ons neer en steunen ons bij een keuze voor een Zwarte Piet.''
Invloed uitoefenen

Hoewel de gemeente de intocht niet organiseert, kan zij wel invloed uitoefenen. ,,Wij geven subsidie aan deze stichting voor het organiseren van de intocht. Via gesprekken en - in een uiterste geval via de subsidieverordening - kunnen wij invloed uitoefenen. Wij zijn sinds twee jaar in gesprek met de SEM, omdat we graag willen dat ze meebewegen met de ontwikkelingen en andere pieten gaan inzetten als dat landelijk ook gebeurt. Met de SEM is afgesproken dat we daarbij de uitzending van het Sinterklaasjournaal leidend laten zijn. Op die manier blijven we het dichtst bij een voor kinderen begrijpelijke aanpassing. Dit jaar huurt de gemeente een aantal pieten in die als roetveegpiet zullen meelopen bij de intocht."
Terug