NL
.
National Geographic onderzoekt eigen racistische verleden
Bron: nu.nl
National Geographic onderzoekt eigen racistische verleden
Het wereldberoemde Amerikaanse tijdschrift National Geographic onderzoekt zijn eigen geschiedenis, die volgens de huidige hoofdredacteur doordrenkt is met racisme.

Enkele maanden geleden begon de redactie van het tijdschrift aan de voorbereidingen voor het aprilnummer, waarin het onderwerp ras centraal staat.

In gesprek met The Washington Post zegt National Geographic-hoofdredacteur Susan Goldberg dat het blad zich in zijn honderddertig jaar omvattende geschiedenis zelf schuldig heeft gemaakt aan stereotypering en exploitatie van inheemse volkeren.

Om deze conclusie nauwkeurig toe te lichten, heeft Goldberg de Amerikaanse professor John Edwin Mason gevraagd het verleden van het blad te bestuderen.
'Nobele wilde'

Mason is niet alleen gespecialiseerd in de geschiedenis van fotografie, maar ook in de historie van Afrika. Volgens hem heeft National Geographic tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw zwarte Amerikanen in zijn publicaties volledig genegeerd. Daarnaast heeft het tijdschrift inboorlingen te vaak naakt en clichématig als 'nobele wilden' in beeld gebracht.

Goldberg heeft de bevindingen van Mason in een hoofdredactioneel commentaar weergegeven en motiveert haar keuze voor het onderzoek door erop te wijzen dat zij de eerste vrouwelijke, Joodse hoofdredacteur in de geschiedenis van het blad is.

"We moeten eerst onze eigen geschiedenis onder de loep nemen, voordat we anderen vertellen hoe je racisme aanpakt."
Terug