NL
.
'Waarom blanken geen dreadlocks mogen dragen' (De Standaard) of eigenlijk, waarom krijgen lezers deze onzin voorgeschoteld?
'Waarom blanken geen dreadlocks mogen dragen' (De Standaard) of eigenlijk, waarom krijgen lezers deze onzin voorgeschoteld?
Uiteraard mogen witten mensen dreadlocks dragen. Wat dit artikel poogt te doen zijn 3 dingen:
- Verdeeldheid zaaien en mensen met dreadlocks die gemiddeld genomen een opener beeld van de maatschappij hebben, opzetten tegen hun medemens met een Afrikaanse achtergrond.
- Het verkrachten van de ware betekenis van culturele toe-eigening door het te associëren met absurditeiten.
- Nog even het woord blank in de verf zetten. Hoewel dit geen problematisch woord is gebruikt auteur Inge Schelstraete het op een eerder ostentatieve manier.

Culturele toe-eigening is een concept binnen sociologie dat gaat over het overnemen van bepaalde elementen eigen aan een onderdrukte cultuur door de dominante cultuur. Het onderscheidt zich van een gelijke culturele uitwisseling door de aanwezigheid van een koloniale component en een verschil in machtsverhouding. Tegenstanders van culturele toe-eigening zien vele uitingen ervan als verkeerde toe-eigening wanneer de cultuur die het onderwerp vormt een onderdukte cultuur is of ondergeschikt wordt gemaakt ten opzichte van de dominante cultuur op sociaal, economisch, politiek, ... vlak.

Een voorbeeld van culturele toe-eigening is het overnemen van beelden van een andere cultuur en het te gebruiken voor doelen die hier niet voor bestemd zijn of zelfs beledigend zijn voor de oorspronkelijke cultuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportteams die namen of beelden gebruiken van autochtone Amerikanen als mascotte.

Beweren dat witte mensen geen dreadlocks zouden mogen dragen is niet alleen van de pot gerukt maar getuigt ook van een kwaadwillige drift om te polariseren.
Terug