NL
.
Toelichting
De veranderlijke traditie van Sinterklaas en zijn gezelschap
Een blik op de geschiedenis van Sinterklaas en zijn gezelschap doorheen de eeuwen.

Racisme is
Racisme is een schending van de mensenrechten, geen relatief begrip van alle tijden waar hij of zij maar mee moet leren leven.

Open brief bekende Nederlanders
Medio 2016 publiceren meer dan honderd bekende Nederlanders een open brief gericht aan het Sinterklaasjournaal met daarin de oproep om Zwarte Piet te veranderen.

Rapport VN-commissie
In 2015 boog de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie zich onder meer over de situatie in Nederland en noteerde een aantal kritische opmerkingen samengebundeld in een VN-rapport.

Rapport Kinderombudsman
In zijn rapport concludeert de Kinderombudsman dat Zwarte Piet in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. De racistische karikatuur Zwarte Piet draagt bij aan pesten, uitsluiting en discriminatie van kinderen met een donkere huidskleur.
Terug